ریاست پژوهشکده تاریخ علم ریاست پژوهشکده تاریخ علم

مسعود صادقی

مسعود صادقی 

استادیار
شماره تماس: 021-42762232
اتاق: -
پست الکترونیکی: 

اعضای هیات علمی پژوهشکده تاریخ علم اعضای هیات علمی پژوهشکده تاریخ علم

 
حسن امینی

حسن امینی 

استادیار
شماره تماس: 88993016
پست الکترونیکی: 
یونس کرامتی

یونس کرامتی 

استادیار
شماره تماس: 021-88993016
پست الکترونیکی: 
امیر محمد گمینی

امیر محمد گمینی 

استادیار
شماره تماس: 021-88993016
پست الکترونیکی: 
ایرج نیک سرشت

ایرج نیک سرشت 

استادیار
شماره تماس: 02188993017
پست الکترونیکی: 
نمایش 4 نتیجه