مدیر گروه مدیر گروه

دانشیار
شماره تماس : 021-42762233
اتاق
پست الکترونیکی

مقطع کارشناسی مقطع کارشناسی

اهداف گروه:
هدف از ارائه برنامه آموزشی در دوره کارشناسی این رشته تربیت نیروی انسانی متخصص مورد نیاز کشور در مراکر فرهنگی، آموزشی و پژوهشی و اجتماعی همچون آموزش و پرورش، دانشگاه‌ها و مراکر پژوهشی می‌باشد
طول دوره:
طول دوره کارشناسی رشته تاریخ و تمدن ملل اسلامی به طور متوسط ۴ سال و حداکثر طبق آئین نامه‌های آموزشی ۶ سال می‌باشد. هر سال تحصیلی دو نیم‌سال و هر نیم‌سال ۱۶ هفته آموزشی را در بر می‌گیرد. نظام آموزشی این دوره واحدی است و برای هر واحد درس نظری در هر نیم‌سال ۱۶ جلسه در نظر گرفته شده است.
نقش و توانایی فارغ‌التحصیلان:
• فارغ‌التحصیلان این رشته می‌توانند در موارد زیر توانایی خود را به کار گیرند:
• کارشناس دروس تاریخ و معارف در آموزش و پرورش
• کارشناس جهت فعالیت‌های پژوهشی
• کارشناس برای فعالیت در سازمان‌ها و اداراتی که در ارتباط با اقوام و اقلیت‌های مختلف داخلی و خارجی فعالیت می‌کنند.

مقطع کارشناسی ارشد مقطع کارشناسی ارشد

اهداف گروه:
هدف اصلی این رشته شناخت تاریخ و دستاوردهای تمدنی ملل مسلمان و سهم آنان در کارنامه فرهنگ و تمدن بشری و تربیت نیروی انسانی متخصص مورد نیاز مراکز، سازمان‌ها و ادارات فرهنگی، آموزشی و پژوهشی کشور است.
طول دوره:
طول دوره کارشناسی ارشد این رشته مطابق آئین نامه‌های آموزشی ۲ سال یا ۴ نیم‌سال می‌باشد که در صورت ضرورت و تشخیص و تأیید استاد راهنما شورای تحصیلات تکمیلی گروه و دانشکده تا یک نیم‌سال (پنجم) و در موارد خاص و بنا به تأیید کمیسیون موارد خاص تحصیلات تکمیلی دانشگاه و رعایت دیگر ضوابط و آئین نامه‌های آموزشی تا یک نیم‌سال دیگر قابل افزایش خواهد بود.
نظام آموزشی این مقطع واحدی و هر واحد درس نظری در هر نیم‌سال ۱۶ جلسه است.

نقش و توانایی فارغ‌التحصیلان:
فارغ‌التحصیلان این رشته می‌توانند در موارد زیر به ایفای نقش و بکارگیری توانایی‌ها و مهارت‌های خود بپردازند:
۱- فعالیت‌های پژوهشی در مراکز پژوهشی: دانشگاه‌ها، دایره المعارفها، پژوهشگاه‌ها و پژوهشکده‌ها
۲- تدریس در مراکز آموزشی: آموزش و پرورش، مراکز تربیت معلم، و بعضی دانشگاه‌ها
۳- کارشناس امور فرهنگی در سازمان‌ها و ادارات: سازمان میراث فرهنگی، سازمان تبلیغات اسلامی، سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی

مقطع دکتری مقطع دکتری

هداف گروه:
هدف اصلی این رشته شناخت تاریخ و دستاوردهای تمدنی ملل مسلمان و سهم آنان در کارنامه فرهنگ و تمدن بشری و تربیت نیروی انسانی متخصص مورد نیاز مراکز، سازمان‌ها و ادارات فرهنگی، آموزشی و پژوهشی کشور است.

نقش و توانایی فارغ‌التحصیلان:
فارغ‌التحصیلان این رشته می‌توانند در موارد زیر به ایفای نقش و بکارگیری توانایی‌ها و مهارت‌های خود بپردازند:
۱- فعالیت‌های پژوهشی در مراکز پژوهشی: دانشگاه‌ها، دایره المعارفها، پژوهشگاه‌ها و پژوهشکده‌ها
۲- تدریس در مراکز آموزشی: آموزش و پرورش، مراکز تربیت معلم، و بعضی دانشگاه‌ها

اعضای هیات علمی گروه تاریخ و تمدن ملل اسلامی اعضای هیات علمی گروه تاریخ و تمدن ملل اسلامی

نمایش 12 نتیجه
از 1
 
علی بیات

علی بیات 

دانشیار
شماره تماس: 021-42762231
پست الکترونیکی: 
احمد بادکوبه هزاوه

احمد بادکوبه هزاوه 

دانشیار
شماره تماس: 02142762742
پست الکترونیکی: 
سیداحمدرضا خضری

سیداحمدرضا خضری 

استاد
شماره تماس: 021-42762234
پست الکترونیکی: 
مسعود صادقی

مسعود صادقی 

استادیار
شماره تماس: 021-42762232
پست الکترونیکی: 
ابوالفضل عابدینی لیواری

ابوالفضل عابدینی لیواری 

استادیار
شماره تماس: -
پست الکترونیکی: 
هادی عالم زاده

هادی عالم زاده 

استاد
شماره تماس: -
پست الکترونیکی: 
اصغر قائدان

اصغر قائدان 

دانشیار
شماره تماس: 021-42762235
پست الکترونیکی: 
حسین قره چانلو

حسین قره چانلو 

استاد
شماره تماس: -
پست الکترونیکی: 
حنیف قلندری

حنیف قلندری 

استادیار
شماره تماس: 021-88993016
پست الکترونیکی: 
محمدعلی کاظم بیگی

محمدعلی کاظم بیگی 

دانشیار
شماره تماس: 021-42762233
پست الکترونیکی: 
محسن معصومی

محسن معصومی 

دانشیار
شماره تماس: 021-42762129
پست الکترونیکی: 
جمال موسوی

جمال موسوی 

دانشیار
شماره تماس: 021-42762233
پست الکترونیکی: 
نمایش 12 نتیجه
از 1