رئیس دانشکده از سال 1394 تا 1397 رئیس دانشکده از سال 1394 تا 1397

مجید معارف

مجید معارف 

استاد
شماره تماس: 021-42762207
اتاق: -
پست الکترونیکی: 

رئیس دانشکده از سال 1385 تا 1394 رئیس دانشکده از سال 1385 تا 1394

سیدمحمدرضا امام

سیدمحمدرضا امام 

دانشیار
شماره تماس: -
اتاق: -
پست الکترونیکی: 

رئیس دانشکده از سال 1381 تا 1385 رئیس دانشکده از سال 1381 تا 1385

علی علی ابادی

علی علی ابادی 

استادیار
شماره تماس: -
اتاق: -
پست الکترونیکی: 

روسای دانشکده قبل از سال 81 روسای دانشکده قبل از سال 81

  آیت الله سید حسن سعادت مصطفوی

عضو هیأت علمی دانشکده الهیات دانشگاه امام صادق (علیه السلام)

مدت ریاست : سال 1378-1381

حجت الاسلام و المسلمین غلامرضا مصباحی مقدم

دانشیار دانشگاه امام صادق

مدت ریاست : 1375-1378

آیت الله سید ابوالفضل میرمحمدی

هیات علمی دانشگاه تهران

مدت ریاست سال 1368 تا 1375

 

دکتر علی مهدی زاده شهری

هیات علمی دانشگاه تهران

مدت ریاست : سال 1358 تا 1368

Mohammad Mofatteh (04).jpg

حجت الاسلام و المسلمین دکتر محمد مفتح

هیات علمی دانشگاه تهران

مدت ریاست : سال 1357-1358

دکتر محمد محمدی ملایری

هیات علمی دانشگاه تهران

زمان ریاست : سال 1347

 

دکتر بدیع الزمان فروزانفر

هیات علمی دانشگاه تهران

زمان ریاست : سال 1323

 

دکتر سید نصرالله تقوی لواسانی

هیات علمی دانشگاه تهران

زمان ریاست : سال 1313 (همزمان با تاسیس دانشکده)