نمایشگر دسته ای مطالب نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

مجموعه سخنرانی های آشنایی با پژوهش های بین المللی در مطالعات اسلامی

امور بین الملل دانشکده الهیات دانشگاه تهران برگزار می کند :

مجموعه سخنرانی های آشنایی با پژوهش های بین المللی در مطالعات اسلامی

هنجارمندی در مطالعات اسلامی : مرور مناقشات اخیر بر سر پیش فرض های دینی

محسن فیض بخش

دکترای فلسفه دین دانشگاه تهران

زمان : یکشنبه 23 دی ماه 1397 ساعت 15:30

مکان : سالن کتابخانه دانشکده الهیات از درب جنوبی