دوشنبه 19 آذر ماه 1397
Skip Navigation Links
صفحات خاص » نقشه سايت

Skip Navigation Links.
صفحات خاص
اعلان دفاعيه ها
ارتباط با ما
پذيرش دانشجو
فايل ها
پيوند هاي مفيد
گالري تصاوير
خدمات كاربران
اخبار و رويداد ها
منو هاي سمت راست صفحه اصلي
سوالهاي متداول
صفحه نخست
معرفي
دانشگاه
روساي دانشكده
رياست فعلي دانشكده
روساي پيشين دانشكده
دانشكده
درباره دانشكده
معاونت اداري و مالي
معاونت پژوهشي
معاونت آموزشي و تحصيلات تكميلي
معاونت دانشجويي
هيات علمي دانشكده
روابط عمومي
خدمات آموزشي
بخش ها و وظايف
قوانين و مقرّرات
گروه فقه و مباني حقوق اسلامي
مدير گروه
هيات علمي
چكيده پايان نامه ها
رساله هاي دكتري
اخبار گروه
برنامه جامع اعضاي هيئت علمي
سرفصل هاي مصوب آموزشي
فرم هاي پركاربرد گروه
آيين نامه ها
انجمن علمي
نمايه دروس
گروه تاريخ و تمدن اسلامي
مدير گروه
هيات علمي
چكيده پايان نامه ها
رساله هاي دكتري
ليست دروس و واحدها
منابع پركاربرد
سرفصل هاي مصوب آموزشي
گروه فلسفه و حكمت اسلامي
مدير گروه
هيات علمي
چكيده پايان نامه ها
رساله هاي دكتري
ليست دروس و واحدها
سرفصل هاي مصوب آموزشي
بخش فلسفه دين
گروه علوم قرآن و حديث
مدير گروه
هيات علمي
چكيده پايان نامه ها
رساله هاي دكتري
ليست دروس و واحدها
سرفصل هاي مصوب آموزشي
گروه اديان و عرفان
مدير گروه
هيات علمي
چكيده پايان نامه ها
رساله هاي دكتري
ليست دروس و واحدها
سرفصل هاي مصوب آموزشي
گروه فقه شافعي
مدير گروه
هيات علمي
چكيده پايان نامه ها
رساله هاي دكتري
ليست دروس و واحدها
سرفصل هاي مصوب آموزشي
پژوهشكده تاريخ علم
چكيده پايان نامه ها
رساله هاي دكتري
سرفصل هاي مصوب آموزشي
فرمهاي آموزش
اطلاعيه ها
خدمات پژوهشي
بخش ها و وظايف
كتابخانه
معرفي كتابخانه
ضوابط
معرفي كاركنان
جستجو
سايت دانشجويي
مجلات علمي-پژوهشي
اطلاعيه ها
خدمات فرهنگي و دانشجويي
بخش ها و وظايف
امور علمي فرهنگي
كانون قران و عترت
انجمن علمي گروه علوم قران و حديث
انجمن علمي گروه اديان و عرفان
انجمن علمي گروه فقه شافعي
انجمن علمي گروه تاريخ و تمدن اسلامي
انجمن علمي گروه فقه و مباني حقوق اسلامي
انجمن علمي گروه فلسفه و حكمت اسلامي
تشكل هاي دانشجويي
بسيج دانشجويي
انجمن اسلامي
كانون قرآن و عترت
فرم ها
اطلاعيه ها
خدمات اداري و مالي
بخش ها و وظايف
پشتيباني اداري
كارگزيني
دبيرخانه
امور عمومي
امور رفاهي كاركنان
مديريت تالارها
حسابداري
اطلاعيه ها
خدمات بين الملل
معاونت بين الملل دانشگاه تهران
بين الملل هيات علمي
فرصت هاي مطالعاتي
ميزباني از هيئت هاي خارجي
همايش ها
اطلاعات تماس
اطلاعيه ها
مركز تماس

تماس با دانشکده الهیات

تهران - خیابان شهید مطهری - نبش خیابان شهید مفتح - دانشکده الهیات و معارف اسلامی پلاک 47

تلفن: ‏021-42762000

دورنگار: ‏021-42762999

کد پستی: ‏15766-1-3111

پست الکترونیکی: ftis@ut.ac.ir

تاریخچه دانشکده الهیات دانشگاه تهران

دانشکده الهیات و معارف اسلامی در سال 1313 ه.ش. در محل مدرسه عالی سپهسالار (شهید مطهری) با نام دانشکده علوم معقول و منقول با سه رشته ادبیات عرب ، علوم معقول و منقول افتتاح شد. این دوره پنج سال به درازا کشید و در سال 1318 دانشکده تعطیل شد. بار دیگر فعالیت دوباره دانشکده در سال 1321 در محل فرهنگستان با دو رشته علوم معقول و منقول از سر گرفته شدو بتدریج توسعه یافت، چنانکه دو رشته دیگر به نام های زبان و ادبیات عرب و فرهنگ اسلامی بر آن افزوده شد. همچنین در دو رشته معقول و منقول نیز دوره دکتری دایر گردید. در سال 1344 دانشکده علوم معقول و منقول به دانشکده الهیات و معارف اسلامی تغییر نام داد.

© تمامی حقوق این وب سایت متعلق به دانشکده الهیات دانشگاه تهران می باشد.

طراحی شده توسط شرکت ایده پرداز