دوشنبه 19 آذر ماه 1397
Skip Navigation Links
معرفي » دانشگاه

1391/03/20
تاريخچه
 
درميان موسسات و سازمان هاي وابسته به آموزش عالي كشور دانشگاه تهران  از هرحيث و از هر نظر از جايگاهي رفيع بهره مند است . در واقع  اگرمتغيرهايي چون سابقه و قدمت ، تدريس استادان بنام و بلند مرتبه ،تحصيل دانشجويان ممتاز، كثرت دانشجويان ، استادان و كاركنان ،ارزش مدارك تحصيلي در كشور و خارج از آن ، پيوند و تعامل با دستگاههاي اجرايي و موسسات و شركت هاي صنعتي ، اداري ، اجرايي  و...،داشتن كتابخانه ها و آزمايشگاه ها غني و مجهز، تعدد رشته ها و دانشكده هاو موسسات پيوسته و وابسته ، واقع شدن در پايتخت  و در مركز شهر و... را ازمعيارهاي تعيين اعتبار و اهميت يك دانشگاه  برشماريم ، بيگمان دانشگاه تهران را بايد معتبرترين و مهم ترين  دانشگاه هاي كشور دانست . بي جهت نيست كه از اين دانشگاه با تعبير((دانشگاه مادر))و((نمادآموزش عالي )) ياد شده است .

انديشه ايجاد مركزي براي آموزش عالي در ايران و به تعبير ديگر دانشگاه ،نخستين بار با تاسيس دارالفنون در 1230ه.ش. به  همت ميرزاتقي خان اميركبير عملي گرديد. دارالفنون گرچه توسعه  نيافت اما تجربه مغتنمي پيش روي كساني كه در آرزوي آشنايي ايرانيان  با دانش هاي جديد وپيشرفت هاي اروپائيان در صنعت ، اقتصاد، سياست  و... بوده اند، قرار داد
. با عطف به اين تجربه در 1307 ه.ش پروفسور دكتر محمود حسابي پيشنهادراه اندازي مركزي جامع همه  يا اغلب دانش ها را با وزير وقت فرهنگ ، دكترعلي اصغر حكمت ، در ميان نهاد.

در بهمن ماه سال 1312 شمسي، جلسه هيات دولت وقت تشكيل و در آن در موضوع آبادي تهران و زيبايي و شكوه ابينه، عمارات و كاخهاي زيباي آن سخن به ميان آمد. مرحوم فروغي كه در آن روز رياست وزراء را برعهد داشت از يك سو و ديگر وزيران از سوي ديگر زبان به تحسين و تمجيد شهر گشودند و برخي از آنان برايجلب رضايت شاه در اينمقال، عنان از كف بدادنداما دراين ميان مرحوم علي اصغرحكمت كفيل وزارت معارف بي آنكه پيشرفتهاي پايتخت را ناديده انگارد بالحني محتاتانه چنين گفت:«البته كه در آبادي و عظمت پايتخت شكي نيست » ولي تنهانقص آشكار آن اينست كه «انيورسته»ندارد و حيف است كه در اين شهر نوين ازاين حيث از ديگر بلاد بزرگ عالم، واپس ماند». اين سخنان ارزشمند تاثير خودرا بر جاي نهاد و بي درنگ مقبول همگان افتاد از اين رو آنان با تخصيص بودجه اوليه اي به ميزان 250000 تومان به وزارت معارف اجازه دادند تا زمين مناسبي براي تاسيس دانشگاه بيابد و ساختمان آنرا در اسرع وقت پديد آورد. علي اصغر حكمت بي درنگ دست به كار شد و جستجوبراي مكان يابي مناسب دانشگاه را با كمك و مشاوره آندره گدار، معمار چيره دست فرانسوي كه در آن روزگار به عنوان مهندس در خدمت وزارت معارف بود آغازكرد. آنان پس از جستجوي بسيار در ميان ابنيه، باغها و زمينهاي فراوان آنروز اطراف تهران باغ جلاليه را براي احداث دانشگاه برگزيدن. در همين حال بر خلاف امروز كه يافتن زمين مناسب در شهر تهران براي ايجاد دانشگاهي عظيم تقريباً ناممكن است، در آن روزها زمينهاي فراواني وجود داشت كه صاحبان آنها نه تنها در فروش آنها امساكي نداشتند بلكه براي واگذار به چنين مؤسساتي كه مسلماً سود كلاني هم بدنبال داشت، سر و دست مي شكستند. از همين رو بود كه گروهي از مالكين اراضي بهجت آبادباسوء استفاده هايي نظر وزير ماليه وقت را جلب كرده بودند كه زمينهاي آنهارا براي تاسيس دانشگاه خريداري نمايد. در حاليكه به نظر موسيو گدار عرصه آن زمينها تنگ و موقعيت آنها سيل گير بود و براي تاسيس دانشگاه به هيچ روي مناسب نبود. با اين همه مرحوم داور رجحان در جلسه هيات دولت به سختي بر خريد اراضي بهجت آباد پاي فشرد و نظر بيشتر اعضاء را جلب كرده و سرانجام دولتيان، بهجت آباد را برگزيدند. در همين حال كه علي اصغر حكمت دلشكسته ونااميد ناظر ماجرا بود، رضا شاه وارد شد و پس از اطلاع از موضوع باقلدري خاص خود اوضاع را برهم زد و گفت:« باغ جلاليه را برگزينيد. بهجت آبادابداً شايسته نيست عرصه آن كم و اراضي آن سيل گير است. دولتيان در برابراين سخنان قاطع، زبان در كام كشيدند و احدي دم برنياورد
.
باغ جلاليه در شمال تهران آنروز ما بين قريه اميرآباد و خندق شمالي تهران قرار داشت. اين باغ زيبا كه پوشيده از درختان كهنسال مثمر و غيرمثمر بود، در حدود 
1300.قدر واپسين سالهاي حكومت ناصرالدين شاه قاجار به فرمان شاهزاده اي به نام جلال الدوله بنا يافته و در آن روز در مالكيت تاجري ترك به نام حاج رحيم آقاي اتحاديه تبريزي بود. به هر حال باغ جلاليه از قرار متري 5 ريال وجمعاً به مبلغ 100000  تومان از اين تاجر خريداري شد و موسيو گدار به سرعت مامور تعيين حدود، نرده گذاري، طراحي و اجراي عمليات ساختماني در آن شد. در همين حال پانزدهم بهمن ماه 1313. ش لوح يادبود تاسيس دانشگاه با حضورمقامات دولتي در محلي كه اكنون پلكان جنوبي دانشكده پزشكي است در دل خاكبه امانت گذاشته شد.


آغاز عمليات ساختماني
طراحي پرديس دانشگاه را نيز همان معمار فرانسوي بر عهده گرفت. وي نخست طرح خيابانهاي اطراف و داخل دانشگاه را ارائه كرد و پس از تاييد در پانزدهم بهمن 1313، عمليات اجرايي با كاشت نهال هاي درختان سايه گستر و با شكوه چنار در كنار خيابانها آغاز شد اكنون آن نهال هاي نحيف عمري به درازاي دانشگاه يافته و آنان نيز هفتاد ساله شده اند
.

تاسيس دانشگاه تهران كه باآغازآشنايي جدي ايرانيان بامغرب زمين مقارن افتاده بود اين دانشگاه را به بستر اصلي ارتباط باتمدن مغرب زمين و علوم جديد تبديل كرد. از آغاز فعاليت هاي  آموزشي دانشگاه تهران ، تاكنون ، همواره افراد شايسته و شخصيتهاي برجسته و چهره هاي صاحب نامي در آن به تدريس يا تحصيل پرداخته اندكه در اينجا با صرف نظر از اسامي فعالان كنوني در عرصه هاي  سياست ،اجتماع، علم و هنر، فقط به نام چند تن از درگذشتگان اشاره  مي شود.

  استاد جلال الدين همايي ، عبدالعظيم  قريب ،بديع الزمان فروزانفر، پروفسور محمود حسابي ، استاد علي  اكبر دهخدا، دكترمحمد معين ، مهندس مهدي بازرگان ، شهيد دكتر مصطفي چمران ، دكتر يدا
.. سحابي ، شهيد دكتر محمد مفتح ، استاد شهيد مرتضي مطهري ، دكترعبدالحسين زرين كوب ، دكتر كريم ساعي ، دكتر احمد حامي و...

پرديس دانشگاه تهران كه از جنوب به خيابان انقلاب ، از شمال به  خيابان پورسينا و از شرق و غرب به ترتيب به خيابان هاي قدس و 16 آذر محدوداست در سال 1313 ه.ش در مساحتي به وسعت 21 هكتار تاسيس  شد. دراين مجموعه ساختمان دانشكده هاي
:
هنرهاي زيبا، ادبيات و علوم انساني، علوم،فني،حقوق و علوم سياسي،پزشكي، دندانپزشكي ، داروسازي و ساختمان كتابخانه مركزي
 - كه از مهم ترين كتابخانه هاي كشور به شمار مي آيد - و مسجد دانشگاه واقع شده است . سازمان مركزي دانشگاه، اداره امور دانشجويي ، مركز بهداشت و درمان دانشجويان، دانشكده محيط زيست ، جغرافيا،و... نيز در خيابان هاي اطراف  دانشگاه قرار دارند. نيز دانشكده هاي علوم اجتماعي ، علوم تربيتي، كوي دانشگاه، اقتصاد،الهيات و معارف اسلامي به ترتيب در اميرآباد شمالي وخيابان مطهري واقع شده اند. هم چنانكه شماري ديگر از دانشكده هاو مراكز تحقيقاتي و پژوهشي دانشگاه تهران در بيرون از تهران درشهرهاي قم ، كرج ، پاكدشت ، ساري ، چوكا و نشتارود واقع شده اند.درسال1370ه.ش دانشكده هاي: پزشكي، دندان پزشكي و داروسازي از دانشگاه تهران جدا شدند و دانشگاه علومپزشكي تهران را تشكيل دادند.

تماس با دانشکده الهیات

تهران - خیابان شهید مطهری - نبش خیابان شهید مفتح - دانشکده الهیات و معارف اسلامی پلاک 47

تلفن: ‏021-42762000

دورنگار: ‏021-42762999

کد پستی: ‏15766-1-3111

پست الکترونیکی: ftis@ut.ac.ir

تاریخچه دانشکده الهیات دانشگاه تهران

دانشکده الهیات و معارف اسلامی در سال 1313 ه.ش. در محل مدرسه عالی سپهسالار (شهید مطهری) با نام دانشکده علوم معقول و منقول با سه رشته ادبیات عرب ، علوم معقول و منقول افتتاح شد. این دوره پنج سال به درازا کشید و در سال 1318 دانشکده تعطیل شد. بار دیگر فعالیت دوباره دانشکده در سال 1321 در محل فرهنگستان با دو رشته علوم معقول و منقول از سر گرفته شدو بتدریج توسعه یافت، چنانکه دو رشته دیگر به نام های زبان و ادبیات عرب و فرهنگ اسلامی بر آن افزوده شد. همچنین در دو رشته معقول و منقول نیز دوره دکتری دایر گردید. در سال 1344 دانشکده علوم معقول و منقول به دانشکده الهیات و معارف اسلامی تغییر نام داد.

© تمامی حقوق این وب سایت متعلق به دانشکده الهیات دانشگاه تهران می باشد.

طراحی شده توسط شرکت ایده پرداز