شنبه 24 آذر ماه 1397
Skip Navigation Links

اطلاعیه ها

معرفي » هيات علمي دانشكده

اساتيد هيات علمي دانشكده الهيات و معارف اسلامي

اسامي،رزومه و اطلاعات تماس اعضاي محترم هيات علمي دانشكده،  به تفكيك گروه هاي آموزشي
در منوي خدمان آموزشي دردسترس مي باشد.

خانم دكتر زهرا مصطفوي

خانم دكتر ناديا مفتوني

خانم دكتر طوبي كرماني

خانم دكتر شادي نفيسي

خانم دكتر زينب برخورداري

خانم دكتر اعظم پويازاده

آقاي دكتر محمد جمالي

آقاي دكتر ناصر گذشته

آقاي دكتر مهدي عظيمي

آقاي دكتر منصور پهلوان

آقاي دكتر مظهرقراملكي

آقاي دكتر مسعود صادقي

آقاي دكتر محمود واعظي

آقاي دكتر محمدعلي كاظم بيكي

آقاي دكتر محمدرضا رضوان طلب

آقاي دكتر محمدرضا بيات

آقاي دكتر محمد عادل ضيائي

آقاي دكتر محمد رضا شاهرودي

آقاي دكتر محمد اسحاقي

آقاي دكتر محسن معصومي

آقاي دكتر مجيد معارف

آقاي دكتر مجتبي زرواني

آقاي دكتر قربان علمي

آقاي دكتر قاسمعلي كوچناني

آقاي دكتر قاسم فايز

آقاي دكتر عليرضا هدايي

آقاي دكتر علي مطهري

آقاي دكتر علي بيات

آقاي دكتر عبدالهادي فقهي زاده

آقاي دكتر عبدالرسول كشفي

آقاي دكتر عباس يزداني

آقاي دكتر عابدين مومني

آقاي دكتر سيدمحمد حسيني كشكوئيه

آقاي دكتر سيد محمد حسين ميرصادقي

آقاي دكتر سعيد نظري توكلي

آقاي دكتر سعيد شفيعي

آقاي دكتر حميد باقري

آقاي دكتر حسين داورزني

آقاي دكتر حسن ابراهيمي

آقاي دكتر جمال موسوي

آقاي دكتر جليل اميدي

آقاي دكتر جلال جلالي زاده

آقاي دكتر بهزاد حميديه

آقاي دكتر ايرج نيك سرشت

آقاي دكتر حميد انصاري

آقاي دكتر اميرعباس عليزماني

آقاي دكتر اصغر قائدان

آقاي دكتر احمدرضا خضري

آقاي دكتر احمد باقري

آقاي دكتر احمد بادكوبه

آقاي دكتر احد فرامرزقراملكي

آقاي دكتر ابولفضل خوش منش

آقاي دكتر ابراهيم اقبال

آقاي دكتر مصطفي ذوالفقارطلب

اقاي دكتر يونس كرامتي

اقاي دكترامير محمد  گميني

 

 

 

 

تماس با دانشکده الهیات

تهران - خیابان شهید مطهری - نبش خیابان شهید مفتح - دانشکده الهیات و معارف اسلامی پلاک 47

تلفن: ‏021-42762000

دورنگار: ‏021-42762999

کد پستی: ‏15766-1-3111

پست الکترونیکی: ftis@ut.ac.ir

تاریخچه دانشکده الهیات دانشگاه تهران

دانشکده الهیات و معارف اسلامی در سال 1313 ه.ش. در محل مدرسه عالی سپهسالار (شهید مطهری) با نام دانشکده علوم معقول و منقول با سه رشته ادبیات عرب ، علوم معقول و منقول افتتاح شد. این دوره پنج سال به درازا کشید و در سال 1318 دانشکده تعطیل شد. بار دیگر فعالیت دوباره دانشکده در سال 1321 در محل فرهنگستان با دو رشته علوم معقول و منقول از سر گرفته شدو بتدریج توسعه یافت، چنانکه دو رشته دیگر به نام های زبان و ادبیات عرب و فرهنگ اسلامی بر آن افزوده شد. همچنین در دو رشته معقول و منقول نیز دوره دکتری دایر گردید. در سال 1344 دانشکده علوم معقول و منقول به دانشکده الهیات و معارف اسلامی تغییر نام داد.

© تمامی حقوق این وب سایت متعلق به دانشکده الهیات دانشگاه تهران می باشد.

طراحی شده توسط شرکت ایده پرداز