شنبه 8 خرداد ماه 1395
Skip Navigation Links
خدمات پژوهشي » مجلات علمي-پژوهشي

مجلات علمي - پژوهشي

 

مجله دانشكده الهيات و معارف اسلامي دانشگاه تهران از سال 1337 (كه در آن زمان نام دانشكده علوم معقول و منقول بود) با نام "علوم معقول و منقول " كار خود را آغازكرد و از سال 1349 با عنوان مجله ((مقالات و بررسيها))به كار خود ادامه داد.

( اين مجله در بر گيرنده مقالات تخصصي در تمامي حوزه رشته هاي موجود در دانشكده بود)

در سال 1364 براساس تصميم متخذ در نشست مورخ 12/12/1364، كميسيون نشريات علمي وزارت فرهنگ و آموزش عالي اين مجله درجه علمي - پژوهشي گرفت.

از سال 1388 تابه امروز ،مجله مقالات و بررسيها به  5 مجله علمي پژوهشي مستقل تبديل شد،كه هر يك به يكي از گروههاي علمي دانشكده الهيات تعلق دارد ، شامل :مجله اديان وعرفان ،پژوهشنامه تاريخ تمدن اسلامي ،مجله علوم قرآن و حديث،مجله فلسفه و كلام اسلامي ،مجله فقه و مباني حقوق اسلامي .
 
برابر مقررات مربوط مدير مسئول كليه اين مجله هاي علمي –پژوهشي دانشكده الهيات و معارف اسلامي،رئيس دانشكده (دكتر امام جزايري) هستند،سردبير مجله اديان و عرفان آقاي دكتر قربان علمي ،سردبير مجله پژوهشنامه تاريخ تمدن اسلامي آقاي دكتر احمد بادكوبه ،سردبير مجله پژوهشنامه تاريخ وتمدن اسلامي آقاي دكتر احمد بادكوبه ،سردبير مجله پژوهشهاي قرآن و حديث آقاي دكتر منصور پهلوان ، سردبير مجله فلسفه و كلام اسلامي آقاي عبدالرسول كشفي و سردبير مجله فقه و مباني حقوق اسلامي آقاي دكتر مظهر قراملكي هستند.

كارشناس مجله قرآن و حديث و مجله اديان و عرفان خانم آقا ميرزا ،كارشناس مجله فلسفه و كلام اسلامي و تاريخ تمدن اسلامي خانم مظاهري و كارشناس مجله فقه و مباني حقوق اسلامي خانم باغستاني هستند.


 

براي ارسال هر مقاله به دفتر مجله بايد به آدرسهاي ذيل مراجعه نمود:

مجله فقه و مباني حقوق اسلامي : 

Jjfil@ut.ac.ir

مجله فلسفه وكلام اسلامي :  

Jitp@ut.ac.ir   

مجله اديان و عرفان:    

 Jrm@ut.ac.ir

مجله تاريخ وتمدن اسلامي :

Jhic@ut.ac.ir

مجله پژوهشهاي قرآن وحديث:

 Jqst@ut.ac.ir

   
 

شماره تلفن دفتر مجله  42762000   و داخلي هر بخش :

مجله فقه و مباني حقوق اسلامي :

خانم باغستاني     داخلي 153

مجله فلسفه وكلام اسلامي :

خانم مظاهري   داخلي  151

مجله اديان و عرفان:  

خانم آقا ميرزا        داخلي 151

مجله تاريخ وتمدن اسلامي :

خانم مظاهري   داخلي  151

مجله پژوهشهاي قرآن وحديث:

خانم آقا ميرزا        داخلي 151


همچنين از طريق سايت دانشگاه تهران به آدرسhttp://www.ut.ac.ir   نيز مي توان مقاله را ارسال نمود :
 سايت دانشگاه تهران>پايگاه نشريات الكترونيكي دانشگاه>پژوهش >فهرست موضوعات>الهيات>انتخاب نام گروه مورد نظر >ارسال مقاله                                         
 همچنين براي دسترسي به ساير مقاله هاي هر شماره از مجله هاي علمي-پژوهشي دانشكده الهيات و معارف اسلامي بايد به اين آدرس مراجعه نمود: سايت دانشگاه تهران>پژوهش >پايگاه نشريات الكترونيكي دانشگاه >فهرست موضوعات> الهيات>انتخاب نام گروه مورد نظر>شماره ها
 
هر مقاله به صورت تمام; متن و چكيده قابل رويت است و ميتوان آن را دانلود كرد .
در حال حاضر هر كدام از مجله هاي اين دانشكده به صورت دو فصلنامه چاپ مي شود و علاوه بر دسترسي به صورت چاپي بصورت الكترونيكي نيز در سايت دانشگاه تهران ،در سايتهاي زير قابل رويت است.
 

پايگاه استنادي علوم جهان اسلام

www.isc.gov.ir

اطلاعات و مدارك علمي ايران

www.irandoc.ac.ir

مركز منطقه اي اطلاع رساني علوم و فناوري

www.srlst.com

بانك اطلاعات نشريات كشور

www.magiran.com

اطلاعات علمي جهاد دانشگاهي

www.sid.ir

مجلات تخصصي شبكه جهاني نور

www.noormags.com

 

تماس با دانشکده الهیات

تهران - خیابان شهید مطهری - نبش خیابان شهید مفتح - دانشکده الهیات و معارف اسلامی پلاک 47

تلفن: ‏021-42762000

دورنگار: ‏021-42762999

کد پستی: ‏15766-1-3111

پست الکترونیکی: ftis@ut.ac.ir

تاریخچه دانشکده الهیات دانشگاه تهران

دانشکده الهیات و معارف اسلامی در سال 1313 ه.ش. در محل مدرسه عالی سپهسالار (شهید مطهری) با نام دانشکده علوم معقول و منقول با سه رشته ادبیات عرب ، علوم معقول و منقول افتتاح شد. این دوره پنج سال به درازا کشید و در سال 1318 دانشکده تعطیل شد. بار دیگر فعالیت دوباره دانشکده در سال 1321 در محل فرهنگستان با دو رشته علوم معقول و منقول از سر گرفته شدو بتدریج توسعه یافت، چنانکه دو رشته دیگر به نام های زبان و ادبیات عرب و فرهنگ اسلامی بر آن افزوده شد. همچنین در دو رشته معقول و منقول نیز دوره دکتری دایر گردید. در سال 1344 دانشکده علوم معقول و منقول به دانشکده الهیات و معارف اسلامی تغییر نام داد.

© تمامی حقوق این وب سایت متعلق به دانشکده الهیات دانشگاه تهران می باشد.

طراحی شده توسط شرکت ایده پرداز