پنچ شنبه 26 مهر ماه 1397
Skip Navigation Links
خدمات پژوهشي » بخش ها و وظايف

   

مجموعه فعاليتهاي معاونت پژوهشي

 

كليه تحقيقات پژوهشي مرتبط با اساتيد و دانشجويان در غالب آيين نامه ها و بخشنامه هاي پژوهشي توسط اين معاونت رسيدگي ،و  با طي مراحل زير تنظيم مي شود:

1-      كارشناسي طرح هاي پژوهشي پيشنهادي اعضاي هيات علمي دانشكده و ارائه آن به شوراي پژوهشي دانشكده

2-      پيگيري سير اداري تصويب طرح هاي پژوهشي تا ابلاغ به مجري

3-      بررسي گزارش نهايي طرح هاي پژوهشي

4-      بررسي و تصويب اعتبار ويژه ( گرانت) اعضاي هيات علمي دانشكده

5-      انجام امور مربوط به اعطاي پژوهانه به دانشجويان دوره دكتري و معرفي دانشجويان براي انجام طرح مذكور طبق دستورالعمل

 

                                                                           كارشناسان
 

 

نام كاربر

سمت

تلفن

معصومه اميدي رزاني

كارشناس امور پژوهشي

42762143

هانيه ايرانمنش

مسئول سايت  رايانه

42762101

 

 

 

 

 

 

 

 

 

تماس با دانشکده الهیات

تهران - خیابان شهید مطهری - نبش خیابان شهید مفتح - دانشکده الهیات و معارف اسلامی پلاک 47

تلفن: ‏021-42762000

دورنگار: ‏021-42762999

کد پستی: ‏15766-1-3111

پست الکترونیکی: ftis@ut.ac.ir

تاریخچه دانشکده الهیات دانشگاه تهران

دانشکده الهیات و معارف اسلامی در سال 1313 ه.ش. در محل مدرسه عالی سپهسالار (شهید مطهری) با نام دانشکده علوم معقول و منقول با سه رشته ادبیات عرب ، علوم معقول و منقول افتتاح شد. این دوره پنج سال به درازا کشید و در سال 1318 دانشکده تعطیل شد. بار دیگر فعالیت دوباره دانشکده در سال 1321 در محل فرهنگستان با دو رشته علوم معقول و منقول از سر گرفته شدو بتدریج توسعه یافت، چنانکه دو رشته دیگر به نام های زبان و ادبیات عرب و فرهنگ اسلامی بر آن افزوده شد. همچنین در دو رشته معقول و منقول نیز دوره دکتری دایر گردید. در سال 1344 دانشکده علوم معقول و منقول به دانشکده الهیات و معارف اسلامی تغییر نام داد.

© تمامی حقوق این وب سایت متعلق به دانشکده الهیات دانشگاه تهران می باشد.

طراحی شده توسط شرکت ایده پرداز