دوشنبه 19 آذر ماه 1397
Skip Navigation Links
خدمات آموزشي » بخش ها و وظايف

درباره امور آموزش

1-اداره كليه امور آموزشي دانشگاه

2-مطالعه و اتخاذ تصميم در مورد مسائل آموزشي با كمك مسئولان ذيربط.

3-نظارت بر اجراي مقررات وآيين نامه‌هاي آموزشي از طريق دفتر نظارت و ارزيابي دانشگاه.

4-تدوين و پيشنهاد اصول اجرايي امور آموزش.

5-نظارت بر حسن اجراي وظايف واحد‌هاي وابسته.

6- برنامه ريزي امور آموزشي با همكاري واحد‌هاي ذيربط.

7-نظارت بر حسن اجراي برنامه‌ها وفعاليت‌هاي آموزشي هر دانشكده وارزيابي آن و ارائه گزارش لازم به هيأت رئيسه.

8-ارزيابي عملكرد آموزشي دانشجويان و اعضاي هيأت علمي  و مديران آموزشي واحدهاي مختلف در هر نيمسال و انعكاس آن به رياست دانشگاه واعلام نتيجه ارزيابي به اعضاي هيأت علمي.

      9- اجراي دوره‌هاي كوتاه مدت آموزشي

 

 
 

تماس با دانشکده الهیات

تهران - خیابان شهید مطهری - نبش خیابان شهید مفتح - دانشکده الهیات و معارف اسلامی پلاک 47

تلفن: ‏021-42762000

دورنگار: ‏021-42762999

کد پستی: ‏15766-1-3111

پست الکترونیکی: ftis@ut.ac.ir

تاریخچه دانشکده الهیات دانشگاه تهران

دانشکده الهیات و معارف اسلامی در سال 1313 ه.ش. در محل مدرسه عالی سپهسالار (شهید مطهری) با نام دانشکده علوم معقول و منقول با سه رشته ادبیات عرب ، علوم معقول و منقول افتتاح شد. این دوره پنج سال به درازا کشید و در سال 1318 دانشکده تعطیل شد. بار دیگر فعالیت دوباره دانشکده در سال 1321 در محل فرهنگستان با دو رشته علوم معقول و منقول از سر گرفته شدو بتدریج توسعه یافت، چنانکه دو رشته دیگر به نام های زبان و ادبیات عرب و فرهنگ اسلامی بر آن افزوده شد. همچنین در دو رشته معقول و منقول نیز دوره دکتری دایر گردید. در سال 1344 دانشکده علوم معقول و منقول به دانشکده الهیات و معارف اسلامی تغییر نام داد.

© تمامی حقوق این وب سایت متعلق به دانشکده الهیات دانشگاه تهران می باشد.

طراحی شده توسط شرکت ایده پرداز