دوشنبه 19 آذر ماه 1397
Skip Navigation Links
خدمات آموزشي » گروه فقه و مباني حقوق اسلامي » برنامه جامع اعضاي هيئت علمي

برنامه جامع تحقيقات اساتيد گروه فقه و مباني حقوق اسلامي


رديف

عنوان برنامه

نوع طرح

مجري

همكار

1

آراي امام خميني در حوزه فقه جزايي و انعكاس آن در حقوق جزايي ايران

انفرادي

دكتر حميد انصاري

---------

2

كارايي حقوق اسلامي در حوزه عقود و تعهدات

انفرادي

دكتر احمد باقري

---------

3

فقه اسلامي و نيازهاي تو

مشترك

دكتر محمدرضا رضوان طلب

دكتر حسين داورزني

 

دكتر محمد اسحاقي

4

احوال شخصيه در فقه اسلامي، مباني ، مسائل و قواعد حاكم بر آن

مشترك

دكتر علي مظهر قارملكي

دكتر سعيد نظري توكلي

5

تعامل (تأثير و تأثر) فقه مذاهب اسلامي با يكديگر تا قرن هفتم هجري

انفرادي

دكتر عابدين مومني

---------

6

بررسي تطبيقي مباحث اصولي مكتب تشيع با انديشه هاي جديد غربي در حوزه هاي هرمنوتيك ، فلسفه زبان ، معناشناسي و زبان شناسي

 

انفرادي

دكتر عليرضا هدايي

---------

تماس با دانشکده الهیات

تهران - خیابان شهید مطهری - نبش خیابان شهید مفتح - دانشکده الهیات و معارف اسلامی پلاک 47

تلفن: ‏021-42762000

دورنگار: ‏021-42762999

کد پستی: ‏15766-1-3111

پست الکترونیکی: ftis@ut.ac.ir

تاریخچه دانشکده الهیات دانشگاه تهران

دانشکده الهیات و معارف اسلامی در سال 1313 ه.ش. در محل مدرسه عالی سپهسالار (شهید مطهری) با نام دانشکده علوم معقول و منقول با سه رشته ادبیات عرب ، علوم معقول و منقول افتتاح شد. این دوره پنج سال به درازا کشید و در سال 1318 دانشکده تعطیل شد. بار دیگر فعالیت دوباره دانشکده در سال 1321 در محل فرهنگستان با دو رشته علوم معقول و منقول از سر گرفته شدو بتدریج توسعه یافت، چنانکه دو رشته دیگر به نام های زبان و ادبیات عرب و فرهنگ اسلامی بر آن افزوده شد. همچنین در دو رشته معقول و منقول نیز دوره دکتری دایر گردید. در سال 1344 دانشکده علوم معقول و منقول به دانشکده الهیات و معارف اسلامی تغییر نام داد.

© تمامی حقوق این وب سایت متعلق به دانشکده الهیات دانشگاه تهران می باشد.

طراحی شده توسط شرکت ایده پرداز