معرفی بخش آموزش های آزاد

دفتر آموزشهای آزاد دانشکده الهیات دانشگاه تهران، با هدف توسعه آموزشهای تخصصی، با استعانت از خداوند متعال و به اتکای ظرفیتهای ارزشمند استادان فرهیخته و دانشجویان گرامی آغاز به کار می‌کند. دست همکاریِ همه بزرگوارانی را که با ارائه ایده ها و پیشنهادهای سازنده یاریمان خواهند کرد، به گرمی می‌فشاریم.

 

آی دی کانال آموزش های آزاد دانشکده الهیات و معارف اسلامی در تلگرام : @ut_free_educations