مدیر گروه

دانشیار
شماره تماس : 021-42762129
اتاق
پست الکترونیکی

مقطع کارشناسی

اهداف گروه:
هدف از ارائه برنامه آموزشی در دوره کارشناسی این رشته تربیت نیروی انسانی متخصص مورد نیاز کشور در مراکر فرهنگی، آموزشی و پژوهشی و اجتماعی همچون آموزش و پرورش، دانشگاه‌ها و مراکر پژوهشی می‌باشد
طول دوره:
طول دوره کارشناسی رشته تاریخ و تمدن ملل اسلامی به طور متوسط ۴ سال و حداکثر طبق آئین نامه‌های آموزشی ۶ سال می‌باشد. هر سال تحصیلی دو نیم‌سال و هر نیم‌سال ۱۶ هفته آموزشی را در بر می‌گیرد. نظام آموزشی این دوره واحدی است و برای هر واحد درس نظری در هر نیم‌سال ۱۶ جلسه در نظر گرفته شده است.
نقش و توانایی فارغ‌التحصیلان:
• فارغ‌التحصیلان این رشته می‌توانند در موارد زیر توانایی خود را به کار گیرند:
• کارشناس دروس تاریخ و معارف در آموزش و پرورش
• کارشناس جهت فعالیت‌های پژوهشی
• کارشناس برای فعالیت در سازمان‌ها و اداراتی که در ارتباط با اقوام و اقلیت‌های مختلف داخلی و خارجی فعالیت می‌کنند.

مقطع کارشناسی ارشد

اهداف  گروه :

هدف اصلی این رشته شناخت تاریخ و دستاوردهای تمدنی ملل مسلمان و سهم آنان در کارنامه فرهنگ و تمدن بشری و تربیت نیروی انسانی متخصص مورد نیاز مراکز، سازمانها و ادارات فرهنگی ، آموزشی و پژوهشی کشور است.

طول دوره :

طول دوره کارشناسی ارشد این رشته مطابق آئین نامه های آموزشی 2 سال یا 4 نیمسال می باشد.

نقش و توانایی فارغ‌التحصیلان :

فارغ التحصیلان این رشته می توانند در موارد زیر به ایفای نقش و بکارگیری تواناییها و مهارت های خود بپردازند:

1- فعالیتهای پژوهشی در مراکز پژوهشی : دانشگاهها، دائره المعارفها، پژوهشگاهها و پژوهشکده ها

2- تدریس در مراکز آموزشی: آموزش و پرورش، مراکز تربیت معلم، و بعضی دانشگاهها

3- کارشناس امور فرهنگی در سازمانها و ادارات : سازمان میراث فرهنگی، سازمان تبلیغات اسلامی، سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی

 

 

مقطع دکتری

هداف گروه:
هدف اصلی این رشته شناخت تاریخ و دستاوردهای تمدنی ملل مسلمان و سهم آنان در کارنامه فرهنگ و تمدن بشری و تربیت نیروی انسانی متخصص مورد نیاز مراکز، سازمان‌ها و ادارات فرهنگی، آموزشی و پژوهشی کشور است.

نقش و توانایی فارغ‌التحصیلان:
فارغ‌التحصیلان این رشته می‌توانند در موارد زیر به ایفای نقش و بکارگیری توانایی‌ها و مهارت‌های خود بپردازند:
۱- فعالیت‌های پژوهشی در مراکز پژوهشی: دانشگاه‌ها، دایره المعارفها، پژوهشگاه‌ها و پژوهشکده‌ها
۲- تدریس در مراکز آموزشی: آموزش و پرورش، مراکز تربیت معلم، و بعضی دانشگاه‌ها