کانون های فرهنگی کانون های فرهنگی

کانون‌های فرهنگی و هنری دانشجویان دانشگاه تهران به منظور شکوفا سازی خلاقیت‌های فردی و سامان بخشیدن به خواسته‌ها و تلاش های خودانگیخته دانشجویان در بهمن ماه ۱۳۷۷ بر اساس آیین نامه تشکیل کانون‌های فرهنگی و هنری وزارت فرهنگ و آموزش عالی تأسیس شد.

در دانشکده الهیات و معارف اسلامی کانونهای فرهنگی زیر در حال فعالیت می باشند :

  • کانون قرآن و عترت
  • کانون هنر و ادبیات
  • کانون سبک زندگی