نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

ابلاغ مبلغ جدید حمایت از پایان نامه های تحصیلات تکمیلی

ابلاغ مبلغ جدید حمایت از پایان نامه های تحصیلات تکمیلی


تصویر نامه شماره ۲۸۶۶۱۴۰/۱۵ به تاریخ ۱۴/‏۰۱/‏۱۴۰۰‬ مدیرکل محترم دفتر تحقیقات و آموزش ستاد مبارزه با مواد مخدر کشور مبنی بر ابلاغ مبلغ جدید حمایت از پایان نامه های تحصیلات تکمیلی و هم چنین ۱۷۹ اولویت مربوط به پایان نامه های تحصیلات تکمیلی دانشجویان کارشناسی ارشد و رساله دکتری مرتبط با عرضه و کاهش تقاضای مواد مخدر (سال ۱۴۰۰) در ادامه قابل مشاهده و دانلود می باشد :

اولویت های پژوهشی سال  1400 پایان نامه های تحصیلات تکمیلی

نامه مدیرکل محترم دفتر تحقیقات و آموزش ستاد مبارزه با مواد مخدر کشور

شایان ذکر است فایل اولویت ها در سایت ستاد مبارزه با مواد مخدر به نشانی www.dchq.ir قابل دسترسی می باشد.