نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

اخذ جریمه دیرکرد تسویه حساب دانش آموختگان از پایان2-98

اخذ جریمه دیرکرد تسویه حساب دانش آموختگان از پایان2-98


 به استحضار می رساند  در خصوص سیستمی شدن فرایند پرداخت جریمه دیرکرد تسویه حساب دانش آموختگی کلیه دانشجویانی  که در نیمسال اول سال تحصیلی 1400-1399 دانش آموخته می شوند ،در صورت  تاخیر در انجام  فرایند تسویه حساب دانش آموختگی  مشمول پرداخت جریمه  مطابق با بندهای 6و7 هزینه های دوره دانشجویی (جدول پیوست) خواهند شد.

جدول هزینه ها