نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

اخذ دروس عمومی به صورت مجازی در تابستان سال 1399

اخذ دروس عمومی به صورت مجازی در تابستان سال 1399


 با توجه به استعلام برخی پردیس/ دانشکده ها در خصوص تقاضای مهمانی نیمسال تابستانی سال تحصیلی 99-1398  دانشجویان دانشگاه تهران در دانشگاه های دیگر به صورت مجازی (الکترونیکی) به استحضار می رساند ،با توجه به شیوع بیماری کرونا و لزوم رعایت پروتکل های بهداشتی اعلام شده ستاد مقابله با ویروس کرونا  ، موضوع در جلسه مورخ 1399/4/15 کمیسیون بررسی موارد خاص دانشگاه مطرح و مقرر شد کلیه دانشجویان مقاطع کارشناسی و دکتری عمومی دامپزشکی در صورت ارائه درخواست  صرفا دروس عمومی را در دانشگاه های سطح یک و دو  به صورت مجازی بگذرانند .قابل ذکر است  نمره قبولی طبق مصوبات قبلی شورای آموزشی دانشگاه حداقل 12 است.