نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

اداره خدمات آموزش

اداره خدمات آموزش


 

اطلاعیه تمدید و تکمیل ثبت نام دانشجویان استعداد درخشان دوره دکتری سال تحصیلی 1400-1401

پاسخگویی به تقاضاهای میهمان، تمدید میهمانی و انتقال برای نیم‌سال اول 1401-1400

لیست دانشجویان استعداد درخشان کارشناسی ورودی سال 1399

شیوه‌نامه تصویب و دفاع رساله/پایان نامه در دانشکده الهیات و معارف اسلامی

اطلاعات کارشناسان پشتیبان دانشکده های دانشگاه تهران در سال تحصیلی 99-1400

برنامه هفتگی دروس ارائه شده در نیمسال دوم سال تحصیلی 1400-1399

لیست آگهی دفاع از پایان نامه / رساله نیمسال اول 1399-400

بخشنامه بهره برداری از فرایند صدور گواهی رتبه دانش آموختگان مقطع کارشناسی ارشد

راه اندازی مدل دووجهی در سامانه جامع آموزش

تاریخ دفاع نمیسال اول1-99 دانشجویان مشمول نظام وظیفه

راهنمای شرکت در کارگاه مهارتهای زندگی-زمستان 1399

بخشنامه ثبت سامانه ای تصویب پیشنهاده و دفاع از پایان نامه / رساله (پارسا)

کاربرگ تعیین استاد راهنما مقطع کارشناسی ارشد

کاربرگ تعیین استاد راهنما مقطع دکتری

نحوه انجام امور فراغت از تحصیل

اطلاعیه در خصوص اسامی پذیرفته شدگان اولیه استعداد درخشان کارشناسی ارشد سال 1400