نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

اداره خدمات آموزشی

اداره خدمات آموزشی


شماره تماس

سمت

نام  کارشناس

42762118

رییس اداره آموزش

خانم گلینی

42762241

کارشناس رشته فقه و مبانی حقوق اسلامی

خانم جهشی

42762117

کارشناس رشته ادیان و عرفان

خانم عرب امینی

42762111

کارشناس رشته تاریخ و تمدن ملل اسلامی/ تاریخ علم

آقای غلامی

42762113

کارشناس رشته علوم قرآن و حدیث/ نهج البلاغه

خانم ناظری

42762116

کارشناس امور اساتید /استعداد درخشان / برنامه ریزی دروس

خانم ذبیحی نیا

42762145

کارشناس رشته فلسفه و کلام اسلامی/ فلسفه دین

خانم طالبی بیدهندی

42762120

کارشناس رشته فقه شافعی / امتحانات

آقای اسماعیل زاده نمین

42762108

مسئول امور کلاسها

آقای خرمی نژاد