نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

ادیان و عرفان –کارشناسی ارشد

ادیان و عرفان –کارشناسی ارشد


اهداف گروه :
هدف از تأسیس این دوره تأمین اهداف زیر می‌باشد:
• تربیت نیروی انسانی متعهد و متخصص جهت پاسخگویی به نیازهای جامعه و مراکز فرهنگی و آموزشی و پژوهشی کشور
• تربیت و تأمین دانش پژوهان دینی مورد نیاز آموزش و پرورش سازمان تبلیغات اسلامی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی صدا و سیما و مراکز رایزنی فرهنگی خارج از کشور
• فراهم آوردن امکان کسب علم و دانش نسبت به ادیان و مذاهب دیگر برای افراد علاقه مند
طول دوره :
طول دوره کارشناسی ارشد رشته ادیان و عرفان ۲ سال یا ۴ نیم‌سال تحصیلی می‌باشد که در صورت ضررت و تشخیص و تأیید استاد راهنما شورای تحصیلات تکمیلی گروه و دانشکده تا یک نیم‌سال و در موارد خاص و بنا به تشخیص کمسیون موارد خاص تحصیلات تکمیلی دانشگاه و رعایت دیگر ضوابط آئین نامه آموزشی تا یک نیم‌سال دیگر قابل افزایش خواهد بود.
نظام آموزشی واحدی می‌باشد و طول هر نیم‌سال تحصیلی ۱۶ هفته کامل و زمان تدریس هر واحد نظری ۱ ساعت و هر واحد عملی ۲ ساعت می‌باشد.
نقش و توانایی فارغ‌التحصیلان :
فارغ‌التحصیلان این دوره دارای توانایی‌های زیر می‌باشند:
• پاسخگویی به نیازهای جامعه و مراکز فرهنگی و آموزشی و پژوهشی کشور
• انجام امور پژوهشی مورد نیاز در آموزش و پرورش سازمان تبلیغات اسلامی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی صدا و سیما و مراکز رایزنی فرهنگی خارج از کشور
• تدریس در مراکز آموزشی آموزش و پرورش و دانشگاه‌ها و مراکز تربیت معلم