نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

ارائه دروس تربیت بدنی و ورزش 1 در نیمسال اول 400-1399

ارائه دروس تربیت بدنی و ورزش 1 در نیمسال اول 400-1399


به اطلاع دانشجویان مقطع کارشناسی می‌رساند با عنایت به شرایط موجود و ادامه فعالیت‌های آموزشی به شیوه الکترونیکی در نیمسال اول سال تحصیلی ۱۴۰۰-۱۳۹۹، دروس تربیت بدنی و ورزش ۱ صرفاً توسط دانشجویان سال آخر و یا دانشجویانی که جهت فراغت از تحصیل ملزم به گذراندن این دروس هستند اخذ گردد و سایر دانشجویان (به خصوص دانشجویان جدیدالورود) در آینده این دروس را اخذ نمایند