نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

ارائه دروس تربیت بدنی و ورزش 1 - زمان حذف و اضافه

ارائه دروس تربیت بدنی و ورزش 1 - زمان حذف و اضافه


 

بر اساس اعلام دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی دروس تربیت بدنی و ورزش ۱ در چندین گروه برای زمان حذف و اضافه در سامانه جامع آموزش ارائه شده است.

دانلود برنامه درس تربیت بدنی و ورزش 1