نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

اسامی دانشجویان استعداد درخشان کارشناسی ورودی سال 1398

اسامی دانشجویان استعداد درخشان کارشناسی ورودی سال 1398


به اطلاع دانشجویانی که اسامی آنها در جدول زیر می‌باشد می‌رساند هر چه سریع‌تر به اداره آموزش دانشکده (آقای گلکار) مراجعه نمایند :

فاطمه

یوردخانی

علوم قرآن و حدیث

طهورا

بروجردی

فقه و مبانی حقوق اسلامی

علی

بیات

فقه و مبانی حقوق اسلامی

الهه

جعفری

فقه و مبانی حقوق اسلامی

سیدسپهر

جمعه زاده علی گودرزی

فقه و مبانی حقوق اسلامی

طناز

چمن دار

فقه و مبانی حقوق اسلامی

طاها

دولت ابادی

فقه و مبانی حقوق اسلامی

فاطمه

زارعی

فقه و مبانی حقوق اسلامی

مونا

سرمیلی

فقه و مبانی حقوق اسلامی

ابوالفضل

سلیمانی

فقه و مبانی حقوق اسلامی

محمد

سهرابی

فقه و مبانی حقوق اسلامی

زهرا

شیروانی سعادت ابادی

فقه و مبانی حقوق اسلامی

محمدنوید

عبادی

فقه و مبانی حقوق اسلامی

فرهاد

فاضلی هشجین

فقه و مبانی حقوق اسلامی

محمدصالح

کوشش تبار

فقه و مبانی حقوق اسلامی

معین

لوحی

فقه و مبانی حقوق اسلامی

زهرا

محمودی

فقه و مبانی حقوق اسلامی

هدی

معرفت جو

فقه و مبانی حقوق اسلامی

زهرا

مقاری

فقه و مبانی حقوق اسلامی

امیرمحمد

نصیری

فقه و مبانی حقوق اسلامی

علیرضا

اولیایی

فلسفه و کلام اسلامی