نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

اسامی دانشجویان ممتاز واجد شرایط استفاده از تسهیلات ویژه آموزشی (استعدادهای درخشان) مربوط به آزمون کارشناسی سال 1400

اسامی دانشجویان ممتاز واجد شرایط استفاده از تسهیلات ویژه آموزشی (استعدادهای درخشان) مربوط به آزمون کارشناسی سال 1400


به اطلاع دانشجویان کارشناسی ممتاز مربوط به آزمون کارشناسی سال ۱۴۰۰ می‌رساند (لیست پیوست)، با مراجعه به سایت معاونت آموزشی دانشگاه تهران می‌توانند با مطالعه آئین نامه مربوطه از شرایط استفاده از تسهیلات ویژه آموزشی (دانشجویان استعدادهای درخشان) استفاده نمایند.

لیست اسامی