نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

اسامی دانشجویان 15% برتر کارشناسی کلیه رشته ها برای استفاده از سهمیه استعداد درخشان کارشناسی ارشد سال 1400

اسامی دانشجویان 15% برتر کارشناسی کلیه رشته ها برای استفاده از سهمیه استعداد درخشان کارشناسی ارشد سال 1400


به اطلاع دانشجویانی که اسامی آنان در جداول پیوست آمده می‌رساند با مراجعه به سایت معاونت آموزشی دانشگاه تهران به آدرس academics.ut.ac.ir و مطالعه فراخوان پذیرش دانشجو در مقطع کارشناسی ارشد ناپیوسته (بدون آزمون - استعداد درخشان) سال تحصیلی ۱۴۰۱-۱۴۰۰ مدارک خود را حداکثر تا تاریخ ۲۰/‏۰۹/‏۱۳۹۹‬ در سامانه جامع آموزش به آدرس https://ems1.ut.ac.ir بارگذاری نمایند. لازم به ذکر است بارگذاری مدارک به معنای پذیرش بدون آزمون در مقطع کارشناسی ارشد نمی‌باشد و اسامی دانشجویان حائز شرایط طبق مقررات و بر اساس شیوه نامه پذیرش پس از بررسی و تأیید توسط گروه آموزشی مربوطه و شورای آموزشی و تحصیلات تکمیلی دانشکده به دانشگاه ارسال و پس از تأیید سازمان سنجش در سال ۱۴۰۰ در سایت معاونت آموزشی دانشگاه تهران اعلام خواهد شد.

جدول_اسامی_و_رتبه_دانشجویان_ادیان_و_عرفان

جدول_اسامی_و_رتبه_دانشجویان_فقه_شافعی

جدول_اسامی_و_رتبه_دانشجویان_علوم_قرآن_و_حدیث

جدول_اسامی_و_رتبه_دانشجویان_فقه_و_مبانی_حقوق_اسلامی

جدول_اسامی_و_رتبه_دانشجویان_تاریخ_و_تمدن_ملل_اسلامی

جدول_اسامی_و_رتبه_دانشجویان_فلسفه_و_حکمت_اسلامی