نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

استقرار فرآیند الکترونیکی دوره کهاد

استقرار فرآیند الکترونیکی دوره کهاد


با سلام و احترام

به استحضار می‌رساند به منظور بالا بردن سطح آگاهی و کسب مهارت در یکی از سایر رشته‌های دانشگاه برای دانشجویان، دوره کهاد از ابتدای سال تحصیلی ۹۷ در دانشگاه تهران راه اندازی شده است و از ترم اول سال تحصیلی ۹۷ در سامانه جامع آموزش دانشگاه پیاده‌سازی گردیده است. کهاد عنوان فرایندی است که در آن یک دوره آموزشی با برنامه درسی معین حدود ۱۸ تا ۲۴ واحد، با هدف ارتقا سطح مهارتی دانشجویان تعریف و ارائه می‌شود. شرایط احراز دوره کهاد توسط دانشجو به شرح ذیل می‌باشد:

  • دانشجوی مقطع کارشناسی و دکتری عمومی (دانشکده دامپزشکی)،
  • دانشجویان بین ترم ۳ و ۷،
  • معدل،
  • عدم دو رشته‌ای بودن دانشجو.

تاکنون دوره کهاد در دانشکده‌های زیر پیاده‌سازی شده است:

۱- کهاد رشته مهندسی کامپیوتر پردیس دانشکده‌های فنی.

۲- کهاد رشته مدیریت دانشکده مدیریت.

۳- کهاد رشته اقتصاد دانشکده اقتصاد.

۴- کهاد رشته زبان و ادبیات فارسی دانشکده ادبیات و علوم انسانی.

۵- کهاد رشته باستان‌شناسی دانشکده ادبیات و علوم انسانی.

۶- کهاد رشته فلسفه دانشکده ادبیات و علوم انسانی.

۷- دوره کهاد رشته تاریخ دانشکده ادبیات و علوم انسانی

۸- دوره کهاد رشته علوم ورزشی دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی.

۹- دوره کهاد رشته مهندسی شهرسازی پردیس هنرهای زیبا.

۱۰- دوره کهاد رشته نقاشی پردیس هنرهای زیبا.

۱۱- دوره کهاد رشته فیزیک.

۱۲- دوره کهاد رشته زمین‌شناسی.

۱۳- دوره کهاد رشته شیمی محض.

۱۴- دوره کهاد رشته زیست‌شناسی جانوری.

۱۵- دوره کهاد رشته دامپزشکی.

راهنمای فرایند درخواست دوره کهاد در سایت ithelp.ut.ac.ir ثبت شده است..

برای معرفی بیشتر بروشور کهاد را از اینجا دانلود کنید.