نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

اصلاحیه - جدول عناوین مواد امتحانی و ضرائب دروس آزمون کتبی پذیرش دانشجوی دکتری سال تحصیلی 1398-1399

اصلاحیه - جدول عناوین مواد امتحانی و ضرائب دروس آزمون کتبی پذیرش دانشجوی دکتری سال تحصیلی 1398-1399


به اطلاع متقاضیان پذیرش دانشجوی دکتری سال تحصیلی 99-98 می رساند:

پیرو درج اطلاعیه اول در خصوص پذیرش دانشجوی دکتری سال تحصیلی 99-98، به پیوست فایل اصلاحیه مربوط به عناوین و مواد امتحانی و ضرایب آن جهت اطلاع تقدیم می شود:

مورد اصلاحی: طبق نظر گروه علوم قرآن و حدیث دانشکده الهیات و معارف اسلامی عنوان درس سوم از تفسیر قرآن به زبان عربی تغییر و منابع  و ضرائب آن به شرح جدول پیوست می باشد. اطلاعیه های بعدی در خصوص پذیرش دکتری سال تحصیلی 99-1398 را از طریق همین سایت پیگیر باشید.

جدول عناوین مواد امتحانی و ضرائب دروس آزمون کتبی پذیرش دانشجوی دکتری سال تحصیلی 1398-1399