نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

اطلاعیه اداره آموزش دانشکده الهیات و معارف اسلامی دانشگاه تهران

اطلاعیه اداره آموزش دانشکده الهیات و معارف اسلامی دانشگاه تهران


اطلاعیه اداره آموزش دانشکده الهیات و معارف اسلامی دانشگاه تهران

به اطلاع دانشجویان محترم می رساند: تمامی دانشجویان (مشمول/دارای معافیت تحصیلی) که مقطع قبل و بعد خود را بدون وقفه قبول شده اند، می توانند پس از اخذ گواهی اشتغال به تحصیل و درج و ارائه در سامانه دانشگاهی مقطع قبل خود اصل گواهی موقت خود را دریافت نمایند. تقاضا می شود دانشجویان محترمی که در بدو ورود، با نقص مدارک نسبت به ثبت نام خود اقدام نموده اند، در اسرع وقت نسبت به تکمیل پرونده آموزشی خود اقدام فرمایند. در صورت (عدم ارائه مدرک تحصیلی، عدم ارائه تاییدیه تحصیلی مقطع قبل، عدم ارائه معافیت تحصیلی، عدم ارزشیابی اساتید) ثبت نام و انتخاب واحد ترم آینده صورت نخواهد پذیرفت. هر گونه سوال یا راهنمایی در خصوص موارد بالا را می توانید از کارشناسان آموزشی هر رشته پیگیری نمایید. اداره آموزش دانشکده/1398/02/07