نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

اطلاعیه آموزش-ایجاد کلاس های جدید

اطلاعیه آموزش-ایجاد کلاس های جدید


با توجه به اینکه زمان ثبت نام تعدادی از دانشجویان موفق به اخذ دروس تربیت بدنی و ورزش یک نشده‌اند، بدینوسیله کلاس‌های زیر جهت ثبت نام در زمان حذف و اضافه در سامانه اموزش فعال می‌باشد و دانشجویان محترم می‌توانند نسبت به ثبت نام ا قدام نمایند:

تربیت بدنی پسران: گروه‌های ۱۷-۲۷-۲۸-۳۰و۳۱

تربیت بدنی دختران: گروه‌های ۲۴-۲۵-۲۶-۵۶-۵۷-۵۸-۵۹

ورزش یک پسران: گروه‌های ۲۰-۲۱-۲۲-۳۲

ورزش یک دختران: گروههای ۳۱-۳۲-۴۰-۴۱