نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

اطلاعیه تمدید سنوات آموزشی نیمسال اول سال تحصیلی 1398-99

اطلاعیه تمدید سنوات آموزشی نیمسال اول سال تحصیلی 1398-99


به اطلاع دانشجویان محترم می رساند:

با توجه به عدم تشکیل جلسه گروه و شورا در تعطیلات تابستان، درخواست دارد کسانی که قصد تمدید سنوات آموزشی خود را دارند (چه به صورت دستی و چه به صورت سامانه ای _پیشخوان خدمت/درخواست بررسی مسائل آموزشی دانشجو) در اسرع وقت نسبت به این امر اقدام نمایند. کسانی که در هنگام ثبت نام نیمسال آتی (نیمسال اول سال تحصیلی 99-1398) تمدید سنوات خود را به موقع انجام نداده باشند، حق ثبت نام و انتخاب واحد را نخواهند داشت. جهت راهنمایی های بیشتر لطفا در اسرع وقت به کارشناس محترم آموزشی رشته خود مراجعه فرمایید.(اداره آموزش/1398/02/03)