نمایشگر دسته ای مطالب نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

اطلاعیه جلسات دفاع نیمسال اول سال تحصیلی 98-99

اطلاعیه جلسات دفاع نیمسال اول سال تحصیلی 98-99


 

 

 

اطلاعیه های مربوط به جلسات دفاع از پایان نامه های ارشد و دکتری از طریق لینک های زیر قابل دریافت می باشند :

جهت دانلود راهنمای دفاع الکترونیکی کلیک کنید

رشته علوم قرآن و حدیث

دفاع از پایان نامه خانم سیمین نکوفر مقطع کارشناسی ارشد رشته علوم قرآن و حدیث

جلسه دفاع از پایان نامه خانم طیبه بروجردی مقطع کارشناسی ارشد رشته علوم قرآن و حدیث

جلسه دفاع از پایان نامه خانم بهاره فیض دیزجی مقطع کارشناسی ارشد رشته علوم قرآن و حدیث

جلسه دفاع از پایان نامه آقای سید ابوالقاسم فضایلی مقطع کارشناسی ارشد رشته علوم قرآن و حدیث

جلسه دفاع از پایان نامه خانم مهسا امیری مقطع کارشناسی ارشد رشته علوم قرآن و حدیث

جلسه دفاع از پایان نامه خانم ملیحه نوروزی مقطع کارشناسی ارشد رشته علوم قرآن و حدیث

جلسه دفاع از پیشنهاد رساله خانم فرزانه اسلامیان دانشجوی مقطع دکتری رشته علوم قرآن و حدیث

لسه دفاع از پایان نامه خانم سمیه منافی مقطع کارشناسی ارشد رشته علوم قرآن و حدیث

فقه و مبانی  حقوق اسلامی

جلسه دفاع از رساله آقای احسان آهنگری دانشجوی مقطع دکتری تخصصی رشته فقه و مبانی حقوق اسلامی 

دفاع از پایان نامه خانم روژین انصاری کارشناسی ارشد رشته فقه و مبانی حقوق اسلامی

جلسه دفاع از پیشنهاد رساله آقای جواد شایان فر مقطع دکتری رشته فقه و مبانی حقوق اسلامی

 جلسه دفاع از پیشنهاد رساله آقای حجت عزیزاللهی مقطع دکتری رشته فقه و مبانی حقوق اسلامی

جلسه دفاع از رساله آقای علی اکبر آسا دانشجوی مقطع دکتری تخصصی رشته فقه و مبانی حقوق اسلامی

جلسه دفاع از پایان نامه آقای محمدصادق موحدپور کارشناسی ارشد رشته فقه و مبانی حقوق اسلامی

جلسه دفاع از پایان نامه آقای مرتضی قائمی کارشناسی ارشد رشته فقه و مبانی حقوق اسلامی

جلسه دفاع از پایان نامه آقای محمد تراب زاده کارشناسی ارشد رشته فقه و مبانی حقوق اسلامی

جلسه دفاع از پایان نامه خانم ضحی برقی کارشناسی ارشد رشته فقه و مبانی حقوق اسلامی

جلسه دفاع از طرح پیشنهادی رساله آقای میثم احمدی دانشجوی دکتری رشته فقه و مبانی حقوق اسلامی

جلسه دفاع از پایان نامه آقای محمدحسین خدائی کارشناسی ارشد رشته فقه و مبانی حقوق اسلامی

جلسه دفاع از رساله آقای علی اکبر آسا مقطع دکتری رشته فقه و مبانی حقوق اسلامی

فلسفه و کلام اسلامی

جلسه دفاع از رساله آقای رحیم حسن زاده مقطع دکتری رشته فلسفه و کلام اسلامی

جلسه دفاع از پایان نامه خانم سپیده غفراللهی مقطع کارشناسی ارشد رشته فلسفه و کلام اسلامی

جلسه دفاع از پایان نامه آقای مجتبی طیبی مقطع کارشناسی ارشد رشته فلسفه و کلام اسلامی

جلسه دفاع از پایان نامه آقای محمد شرف الاسلامی مقطع کارشناسی ارشد رشته فلسفه و کلام اسلامی

ادیان و عرفان تطبیقی

جلسه دفاع از رساله خانم حمیرا ارسنجانی مقطع دکتری رشته ادیان وعرفان

جلسه دفاع از رساله آقای عظیم رضوی صوفیانی مقطع دکتری رشته ادیان وعرفان

جلسه دفاع از پایان نامه آقای مصطفی نجفی مقطع کارشناسی ارشد رشته ادیان وعرفان

جلسه دفاع از رساله آقای امین مهربانی مقطع دکتری رشته ادیان وعرفان

جلسه دفاع از رساله آقای محسن رحمانی نژاد مقطع دکتری رشته ادیان وعرفان

جلسه دفاع از پایان نامه خانم زهرا صاحبدادی دانشجوی مقطع کارشناسی ارشد رشته ادیان وعرفان

جلسه دفاع از پایان نامه آقای امیر یوسفی مقطع کارشناسی ارشد رشته ادیان وعرفان 

فقه شافعی

جلسه دفاع نهایی از پایان نامه کارشناسی ارشدآقای حمید نوروزی نا و دانشجوی رشته فقه شافعی

جلسه دفاع نهایی از رساله مقطع دکتری آقای مهدی مصطفائی دانشجوی رشته فقه شافعی

فلسفه دین

جلسه دفاع از رساله آقای شهرام محمدپور مقطع دکتری رشته فلسفه دین

جلسه دفاع از رساله خانم فاطمه سعیدی مقطع دکتری رشته فلسفه دین

جلسه دفاع از پایان نامه آقای حمید نوربخشی مقطع کارشناسی ارشد رشته فلسفه دین

جلسه دفاع از پایان نامه خانم مهسا پوست فروش فرد مقطع کارشناسی ارشد

جلسه دفاع از رساله آقای سیدمهدی پاک نهاد مقطع دکتری رشته فلسفه دین

تاریخ علم  
تاریخ و تمدن ملل اسلامی

جلسه دفاع نهایی از رساله مقطع دکتری خانم فاطمه ضرابی زاده دانشجوی رشته تاریخ و تمدن ملل اسلامی

دفاع از پایان نامه خانم فاطمه چهره افروز مقطع کارشناسی ارشد رشته تاریخ و تمدن ملل اسلامی

جلسه دفاع نهایی از رساله مقطع دکتری آقای علی آرامجو دانشجوی رشته تاریخ و تمدن ملل اسلامی