نمایشگر دسته ای مطالب نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

اطلاعیه جلسات دفاع نیمسال اول سال تحصیلی 98-99

اطلاعیه جلسات دفاع نیمسال اول سال تحصیلی 98-99


 

 

اطلاعیه های مربوط به جلسات دفاع از پایان نامه های ارشد و دکتری از طریق لینک های زیر قابل دریافت می باشند :

رشته علوم قرآن و حدیث دفاع از پایان نامه خانم سیمین نکوفر مقطع کارشناسی ارشد رشته علوم قرآن و حدیث
فقه و مبانی  حقوق اسلامی

دفاع از پایان نامه خانم روژین انصاری کارشناسی ارشد رشته فقه و مبانی حقوق اسلامی

جلسه دفاع از پیشنهاد رساله آقای جواد شایان فر مقطع دکتری رشته فقه و مبانی حقوق اسلامی

 جلسه دفاع از پیشنهاد رساله آقای حجت عزیزاللهی مقطع دکتری رشته فقه و مبانی حقوق اسلامی

فلسفه و کلام اسلامی  
ادیان و عرفان تطبیقی جلسه دفاع از رساله خانم حمیرا ارسنجانی مقطع دکتری رشته ادیان وعرفان
فقه شافعی  
فلسفه دین  
تاریخ علم  
تاریخ و تمدن ملل اسلامی

دفاع از پایان نامه خانم فاطمه چهره افروز مقطع کارشناسی ارشد رشته تاریخ و تمدن ملل اسلامی

جلسه دفاع نهایی از رساله مقطع دکتری آقای علی آرامجو دانشجوی رشته تاریخ و تمدن ملل اسلامی