- چهارشنبه، ۱۰ خرداد ۱۴۰۲

نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

اطلاعیه جلسات دفاع نیمسال دوم سال تحصیلی 97-98

اطلاعیه جلسات دفاع نیمسال دوم سال تحصیلی 97-98


اطلاعیه های مربوط به جلسات دفاع از پایان نامه های ارشد و دکتری از طریق لینک های زیر قابل دریافت می باشند :

رشته علوم قرآن و حدیث

دفاع از پایان نامه آقای علیرضا زرنوشه فراهانی دانشجوی مقطع کارشناسی ارشد رشته علوم قرآن و حدیث

دفاع از پایان نامه آقای جلال رضایی تیجی دانشجوی مقطع کارشناسی ارشد رشته علوم قرآن و حدیث

دفاع از پایان نامه خانم نرجس پور جمعه دانشجوی مقطع کارشناسی ارشد رشته علوم قرآن و حدیث

دفاع از پایان نامه خانم پریا کرباسیان دانشجوی مقطع کارشناسی ارشد رشته علوم قرآن و حدیث

دفاع از پایان نامه آقای سینا اسمعیل زاده دانشجوی مقطع کارشناسی ارشد رشته علوم قرآن و حدیث

دفاع از پایان نامه آقای مجید رضایی دانشجوی مقطع کارشناسی ارشد رشته علوم قرآن و حدیث

دفاع از پایان نامه خانم مائده نظری دانشجوی مقطع کارشناسی ارشد رشته علوم قرآن و حدیث

دفاع از پایان نامه خانم مرضیه پوران دانشجوی مقطع کارشناسی ارشد رشته علوم قرآن و حدیث

دفاع از رساله آقای مجتبی محمدی انویق دانشجوی مقطع دکتری رشته علوم قرآن و حدیث

دفاع از پایان نامه خانم مهری هاشمی دانشجوی مقطع کارشناسی ارشد رشته علوم قرآن و حدیث

دفاع از پایان نامه خانم ملیحه اکبری دانشجوی مقطع کارشناسی ارشد رشته علوم قرآن و حدیث

دفاع از پایان نامه آقای امیر حسین لطفی مقطع کارشناسی ارشد رشته علوم قرآن و حدیث

دفاع از پایان نامه خانم سارا فردوسی گلستان  مقطع کارشناسی ارشد رشته علوم قرآن و حدیث

فقه و مبانی  حقوق اسلامی

دفاع از پایان نامه خانم روژین انصاری کارشناسی ارشد رشته فقه و مبانی حقوق اسلامی

دفاع از پایان نامه آقای اسماعیل قربانی دانشجوی کارشناسی ارشد رشته فقه و مبانی حقوق اسلامی

دفاع از پایان نامه آقای حمید سوری کارشناسی ارشد رشته فقه و مبانی حقوق اسلامی

دفاع از رساله خانم طیبه سادات موسوی جوردی مقطع دکتری رشته فقه و مبانی حقوق اسلامی

دفاع از پایان نامه آقای سلمان اکبری دانشجوی کارشناسی ارشد رشته فقه و مبانی حقوق اسلامی

فلسفه و کلام اسلامی

دفاع از پایان نامه آقای محمدعلی قاسمی مقطع کارشناسی ارشد رشته فلسفه و کلام اسلامی

دفاع از رساله آقای محمد کیوانفر مقطع دکتری رشته فلسفه و کلام اسلامی

دفاع از پایان نامه خانم مریم ملک شاهی مقطع کارشناسی ارشد رشته فلسفه و کلام اسلامی

دفاع از پایان نامه آقای سید فرزام ثریا مقطع کارشناسی ارشد رشته فلسفه و کلام اسلامی

دفاع از پایان نامه خانم مهسا حیرانی تاسوره جانی مقطع کارشناسی ارشد رشته فلسفه و کلام اسلامی

ادیان و عرفان تطبیقی

دفاع از پایان نامه آقای مهران دلان حصار مقطع کارشناسی ارشد رشته ادیان وعرفان

دفاع از پایان نامه خانم افسانه فلاح نژاد مقطع کارشناسی ارشد رشته ادیان وعرفان
دفاع از پایان نامه آقای محمد هادی خوانساری طره مقطع کارشناسی ارشد رشته ادیان وعرفان

دفاع از پایان نامه خانم معصومه فقیهان جویباری مقطع کارشناسی ارشد رشته ادیان وعرفان

دفاع از پایان نامه خانم شهناز گوهری مقطع کارشناسی ارشد رشته ادیان وعرفان

دفاع از رساله خانم سیده سوزان انجم روز مقطع دکتری رشته ادیان وعرفان

دفاع از پایان نامه خانم مریم زارعی مقطع کارشناسی ارشد رشته ادیان وعرفان

دفاع از پایان نامه خانم پروین خوش ترکیب دولت ابادی مقطع کارشناسی ارشد رشته ادیان وعرفان

دفاع از پایان نامه آقای مسعود موسوی مقطع کارشناسی ارشد رشته ادیان وعرفان

فقه شافعی

دفاع نهایی از پایان نامه کارشناسی ارشد خانم سارا قادری  دانشجوی رشته فقه شافعی

دفاع نهایی از رساله مقطع دکتری آقای محمد رسول ابوالمحمدی دانشجوی رشته فقه شافعی

دفاع نهایی از پایان نامه کارشناسی ارشد آقای امین صفایی  دانشجوی رشته فقه شافعی

دفاع نهایی از پایان نامه کارشناسی ارشد خانم سعاده مروتی   دانشجوی رشته فقه شافعی

دفاع نهایی از پایان نامه کارشناسی ارشد آقای بهمن احمدی دانشجوی رشته فقه شافعی

دفاع نهایی از پایان نامه کارشناسی ارشدخا نم سیده جمیله فتح الهی دانشجوی رشته فقه شافعی

 

فلسفه دین

دفاع از پایان نامه آقای احمد خمسه نژاد مقطع کارشناسی ارشد رشته فلسفه دین

دفاع از پایان نامه آقای حمید نوربخشی مقطع کارشناسی ارشد رشته فلسفه دین

دفاع از پایان نامه آقای مهدی محسنی معلمکلایی مقطع کارشناسی ارشد رشته فلسفه دین

تاریخ علم

دفاع از پایان نامه آقای سید احسان حسینی  مقطع کارشناسی ارشد رشته تاریخ علم -گرایش ریاضی در جهان اسلام 

دفاع از پایان نامه آقای سید مجتبی موسویان شریف زاده   مقطع کارشناسی ارشد رشته تاریخ علم -گرایش ریاضی در جهان اسلام

دفاع از پایان نامه آقای محمد صالح زاده     مقطع کارشناسی ارشد رشته تاریخ علم -گرایش ریاضی در جهان اسلام 

دفاع از پایان نامه خانم زینب سیار مقطع کارشناسی ارشد رشته تاریخ علم -گرایش ریاضی در جهان اسلام 

تاریخ و تمدن ملل اسلامی

دفاع از پایان نامه خانم هلیا منشاری   مقطع کارشناسی ارشد رشته تاریخ و تمدن ملل اسلامی

دفاع از پایان نامه خانم رقیه قرائی وفا مقطع کارشناسی ارشد رشته تاریخ و تمدن ملل اسلامی

دفاع از پایان نامه خانم ربابه جعفرپور مقطع کارشناسی ارشد رشته تاریخ و تمدن ملل اسلامی

دفاع از پایان نامه خانم زهرا قدیری مقطع کارشناسی ارشد رشته تاریخ و تمدن ملل اسلامی

دفاع از پایان نامه خانم زینب ایزدی  مقطع کارشناسی ارشد رشته تاریخ و تمدن ملل اسلامی

دفاع از پایان نامه آقای سعید صالحی مقطع کارشناسی ارشد رشته تاریخ و تمدن ملل اسلامی

دفاع از پایان نامه خانم فائزه بهرامی مقطع کارشناسی ارشد رشته تاریخ و تمدن ملل اسلامی

جلسه دفاع از پایان نامه آقای مسعود میرزایی  مقطع کارشناسی ارشد رشته تاریخ و تمدن ملل اسلامی

دفاع از پایان نامه خانم مانیتا خلیلی پور دارستانی مقطع کارشناسی ارشد رشته تاریخ و تمدن ملل اسلامی

جلسه دفاع از پایان نامه خانم لیلا رضایی وطن تبار مقطع کارشناسی ارشد رشته تاریخ و تمدن ملل اسلامی

 

 
  •  
  •  
 
  • نشانی: تهران-خیابان شهید مطهری-نبش خیابان شهید مفتح-دانشکده الهیات و معارف اسلامی پلاک ۴۷، تلفن: ۴۲۷۶۲۰۰۰-۰۲۱، پست الکترونیکی: ftis@ut.ac.ir

 
  •  
  •