نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

اطلاعیه شماره دو/آزمون زبان عمومی ویژه دانشجویان کارشناسی ورودی98

اطلاعیه شماره دو/آزمون زبان عمومی ویژه دانشجویان کارشناسی ورودی98


 مصوبات جلسه شورای آموزشی مورخ ۲۸/‏۰۸/‏۱۳۹۸‬

 

 

۱) با توجه به بررسی‌های به عمل آمده از توان علمی نو دانشجویان در درس زبان عمومی ۳ واحدی و لزوم صرفه جویی در اجرای کلاس‌های درسی مازاد، مقرر گردید: دانشجویان کارشناسی کلیه رشته‌های تحصیلی و دکترای حرفه‌ای دامپزشکی و دکتری پیوسته بیوتکنولوژی ورودی سال ۱۳۹۸ (در صورت تمایل)، به جای شرکت در کلاس درس زبان عمومی سه واحدی (با شرایط ذیل) در آزمون یکپارچه زبان عمومی شرکت نمایند:

الف - در صورت قبولی دانشجو در آزمون مذکور، نمره احراز شده در نیمسال تابستان منظور خواهد شد.

ب- شرکت دانشجو در آزمون مذکور، برای بار اول رایگان و برای بار دوم با پرداخت هزینه ( معادل هزینه آزمون زبان عمومی دانشگاه ( UTEPT ) می‌باشد.

ج- تاریخ اولین آزمون زبان عمومی سه واحدی، ۲۹ آذرماه سال ۱۳۹۸ خواهد بود.

۲) مقرر شد؛ مرکز آموزش‌های الکترونیکی با همکاری دانشکده زبان‌ها و ادبیات خارجی نسبت به تهیه محتوای الکترونیکی درس زبان عمومی ۳ واحدی برای ارائه در تابستان ۱۳۹۸ برای کلیه دانشجویان کارشناسی، دکترای عمومی دامپزشکی و دکتری پیوسته بیوتکنولوژی اقدام به عمل آورند.

۳) با توجه به اینکه عدم اشراف کارشناسان آموزش پردیس / دانشکده‌ها به آئین نامه‌ها و مقررات آموزشی، می‌تواند فرآیند آموزش دانشجویان را در مراحل ثبت نام، حین تحصیل و دانش آموختگی، با اشکالاتی مواجه نماید، مقرر شد ارتقای کارشناسان آموزش پردیس / دانشکده‌ها منوط به شرکت در کارگاه‌های آموزشی آشنایی با آئین نامه‌ها و مقررات آموزشی و گذراندن آزمون مربوط باشد. این کارگاه از سوی اداره کل خدمات آموزشی و با همکاری مرکز آموزش‌های ضمن خدمت دانشگاه برگزار خواهد شد.

۴) مقرر گردید: هر جلسه شورای آموزشی، یکی از معاونین پردیس / دانشکده‌ها گزارشی از فعالیت‌های واحد خود را به شورا ارائه نماید.