نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

اطلاعیه های جلسات دفاع مربوط به نیمسال دوم سال تحصیلی 97-98

اطلاعیه های جلسات دفاع مربوط به نیمسال دوم سال تحصیلی 97-98


اطلاعیه های مربوط به جلسات دفاع از پایان نامه های ارشد و دکتری از طریق لینک های زیر قابل دریافت می باشند :

رشته علوم قرآن و حدیث  
فقه و مبانی  حقوق اسلامی  
فلسفه و کلام اسلامی دفاع از پایان نامه آقای محمدعلی قاسمی مقطع کارشناسی ارشد رشته فلسفه و کلام اسلامی
ادیان و عرفان تطبیقی

دفاع از پایان نامه آقای مهران دلان حصار مقطع کارشناسی ارشد رشته ادیان وعرفان

دفاع از پایان نامه خانم افسانه فلاح نژاد مقطع کارشناسی ارشد رشته ادیان وعرفان
 

فقه شافعی

دفاع نهایی از پایان نامه کارشناسی ارشد خانم سارا قادری  دانشجوی رشته فقه شافعی

دفاع نهایی از رساله مقطع دکتری آقای محمد رسول ابوالمحمدی دانشجوی رشته فقه شافعی

فلسفه دین  
تاریخ علم  
تاریخ و تمدن ملل اسلامی

دفاع از پایان نامه آقای سید احسان حسینی  مقطع کارشناسی ارشد رشته تاریخ علم -گرایش ریاضی در جهان اسلام 

دفاع از پایان نامه آقای سید مجتبی موسویان شریف زاده   مقطع کارشناسی ارشد رشته تاریخ علم -گرایش ریاضی در جهان اسلام

دفاع از پایان نامه آقای محمد صالح زاده     مقطع کارشناسی ارشد رشته تاریخ علم -گرایش ریاضی در جهان اسلام 

دفاع از پایان نامه خانم هلیا منشاری   مقطع کارشناسی ارشد رشته تاریخ و تمدن ملل اسلامی

دفاع از پایان نامه خانم رقیه قرائی وفا مقطع کارشناسی ارشد رشته تاریخ و تمدن ملل اسلامی

دفاع از پایان نامه خانم ربابه جعفرپور مقطع کارشناسی ارشد رشته تاریخ و تمدن ملل اسلامی

دفاع از پایان نامه خانم زهرا قدیری مقطع کارشناسی ارشد رشته تاریخ و تمدن ملل اسلامی

دفاع از پایان نامه خانم زینب سیار مقطع کارشناسی ارشد رشته تاریخ علم -گرایش ریاضی در جهان اسلام 

دفاع از پایان نامه خانم زینب ایزدی  مقطع کارشناسی ارشد رشته تاریخ و تمدن ملل اسلامی

دفاع از پایان نامه آقای سعید صالحی مقطع کارشناسی ارشد رشته تاریخ و تمدن ملل اسلامی

دفاع از پایان نامه خانم فائزه بهرامی مقطع کارشناسی ارشد رشته تاریخ و تمدن ملل اسلامی