نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

اطلاعیه های دکتری تخصصی سال 1401

اطلاعیه های دکتری تخصصی سال 1401


اطلاعیه شماره 9: اولویت بندی مصاحبه شفاهی داوطلبان آزمون شفاهی پذیرش دکتری تخصصی ورودی سال 1401

اطلاعیه شماره 8: لیست و اسامی و شماره صندلی شرکت کنندگان و داوطلبان آزمون کتبی پذیرش دکتری ورودی سال 1401

اطلاعیه اعلام نتایج بررسی اولیه پذیرش دانشجویان استعداددرخشان در دوره دکتری Ph.D سال تحصیلی ۱۴۰۲- ۱۴۰۱

اطلاعیه زمان برگزاری آزمون کتبی و مصاحبه دکتری تخصصی داوطلبان ورودی سال تحصیلی 1401-1402 دانشکده الهیات و معارف اسلامی

جدول عناوین مواد امتحانی و ضرایب دروس آزمون کتبی پذیرش دکتری تخصصی سال 1401

 

اطلاعیه شماره (7) - اطلاعیه زمان برگزاری آزمون کتبی و مصاحبه داوطلبان استعداد درخشان دکتری تخصصی سال تحصیلی1401-1402 دانشکده الهیات و معارف اسلامی


نحوه ارتباط با همکاران واحد آموزش/دانشکده الهیات و معارف اسلامی

نحوه ارتباط با همکاران واحد معاونت آموزشی دانشگاه تهران

فرم موافقت نامه  ادامه تحصیل با استفاده از سهمیه مربیان برای شرکت در مصاحبه آزمون نیمه متمرکز  دکتری تخصصی(Ph.D)

اطلاعیه شماره (6) - شیوه نامه اجرایی پذیرش دانشجوی دکتری تخصصی سال 1401

اطلاعیه شماره (5)- راهنمای ثبت نام غیرحضوری دکتری 1401

اطلاعیه شماره (4)  تاریخ مصاحبه آزمون دکتری تخصصی نیمه متمرکز سال 1401

اطلاعیه شماره (3) - نحوه ثبت نام الکترونیکی معرفی شدگان مرحله دوم آزمون نیمه متمرکز دکتری تخصصی( Ph.D )

اطلاعیه شماره (2) - اطلاعیه اخذ آزمون کتبی داخلی در دانشکده الهیات و معارف اسلامی

اطلاعیه شماره (1)- نحوه پذیرش دانشجوی دکتری تخصصی (Ph.D) و دستیاری دامپزشکی آزمون نیمه متمرکز سال 1401

جدول عناوین مواد امتحانی و ضرائب دروس آزمون کتبی پذیرش دانشجوی دکتری سال تحصیلی 1402-1401

شیوه نامه اجرایی پذیرش دانشجوی دوره دکتری تخصصی (PHD) و دستیاری دامپزشکی آزمون نیمه متمرکز سال تحصیلی 1402-1401