نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

اطلاعیه های مربوط به پذیرش بدون آزمون استعداد درخشان در مقطع کارشناسی ارشد و دکتری

اطلاعیه های مربوط به پذیرش بدون آزمون استعداد درخشان در مقطع کارشناسی ارشد و دکتری


بخشنامه پذیرش دانش آموختگان و دانشجویان استعداد درخشان

 

اطلاعیه فراخوان پذیرش بدون آزمون استعداد درخشان در مقطع دکتری دانشگاه محقق اردبیلی

بخشنامه  پذیرش بدون آزمون استعدادهای درخشان در دوره تحصیلی دکتری 1401-1400 دانشگاه هنر اصفهان

فراخوان پذیرش بدون آزمون استعداد های درخشان در مقطع دکتری تخصصی Ph.D دانشگاه هنر اصفهان سال 1400-1401

فرم امتیازات مصاحبه بدون آزمون دکتری تخصصی سال 1401 - 1400 دانشگاه هنر اصفهان

فرم مشخصات متقاضیان پذیرش بدون آزمون در مقطع دکتری تخصصی (Ph.D) سال تحصیلی 1401-1400

گواهی تأیید معدل، نمره یا درجه پایاننامه و تاریخ فراغت از تحصیل متقاضیان ادامه تحصیل در دوره های دکتری (Ph.D) دانشگاه
هنر اصفهان از طریق پذیرش بدون آزمون استعدادهای درخشان سال 1401 - 140

فراخوان پذیرش دکتری بدون آزمون (سهمیه استعداد درخشان) دانشگاه علامه طباطبایی

اعلام فراخوان پذیرش استعداد درخشان در مقطع دکتری دانشگاه مازندران

اعلام فراخوان پذیرش استعداد درخشان در مقطع دکتری دانشگاه شهید بهشتی

پذیرش دانشجو در مقطع دکترا  دانشگاه صنعتی ارومیه سال 1400-1401  

فرم تقاضای پذیرش دکتری بدون آزمون دانشگاه صنعتی ارومیه سال 1400-1401 

اطلاعیه پذیرش دانشجویان استعداد درخشان در دوره دکتری (Ph.D ) سال تحصیلی 1400-1401 دانشگاه تهران|

اطلاعیه  دانشگاه علوم اسلامی رضوی برای پذیرش دانشجو در سال تحصیلی 1401-1400  از طریق آزمون اختصاصی

فراخوان پذیرش مقطع دکتری سال 1401-1400 دانشگاه صنعتی شیراز

اعلام پذیرش دانشجوی دکتری بدون آزمون دانشگاه سمنان

پذیرش دانشجو بدون آزمون استعدادهای درخشان دانشگاه صنعتی خاتم الانبیاء بهبهان

آیین نامه پذیرش بدون آزمون استعدادهای درخشان در مقطع دکتری دانشگاه شهید باهنر کرمان

اطلاع رسانی پذیرش بدون آزمون (استعداد درخشان) مقطع دکتری تخصصی سال تحصیلی 1401-1400 دانشگاه فردوسی مشهد

اعلام فراخوان پذیرش دکتری استعداد درخشان دانشگاه کاشان برای سال تحصیلی 1401-1400

فراخوان عمومی دانشگاه صنعتی قوچان در خصوص پذیرش دانشجویان برتر در مقطع کارشناسی ارشد (بدون آزمون) سال تحصیلی 1401-1400