نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

اطلاعیه چهارمین نشست در ماه مبارک رمضان شاخصهای نظام سیاسی – اجتماعی حکومت امام علی )ع(

اطلاعیه چهارمین نشست در ماه مبارک رمضان شاخصهای نظام سیاسی – اجتماعی حکومت امام علی )ع(


 

چهارمین جلسه از سلسله نشستهای ماه مبارک رمضان، توسط معاونت دانشجویی و فرهنگی دانشکده الهیات و معارف
اسلامی دانشگاه تهران در فضای ویروم برگزار میگردد:
شاخصهای نظام سیاسی – اجتماعی حکومت امام علی )ع(
سخنران: جناب آقای دکتر عباس یزدانی
دانشیار گروه فلسفه و کلام اسلامی دانشکده الهیات و معارف اسلامی
1401 از ساعت 18 الی 20 /2/ روز سه شنبه، 6
http://vroom.ut.ac.ir/maaref لینک شرکت در جلسه: 5
شرکت در جلسه برای تمام دانشجویان در مقاطع مختلف، آزاد است.