نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

اعلام اسامی دانشجویان واکسن نزده دانشکده الهیات و معارف اسلامی

اعلام اسامی دانشجویان واکسن نزده دانشکده الهیات و معارف اسلامی


پیرو اعلامیه مدیر کل محترم امور دانشجویی دانشگاه؛
به پیوست اسامی دانشجویانی که علیه کوید واکسیناسیون انجام نداده اند، به تفکیک مقطع تحصیلی دانشکده اعلام می گردد. با توجه به اعلام ستاد ملی مبارزه با کرونا و پروتکل بهداشتی مبارزه با بیماری کوید 91 در دانشگاه ها خواهشمند است؛ در صورت انجام واکسن نتیجه و مدارک )تصویر کارت واکسن( به اداره آموزش ارسال گردد.
ضمناً با توجه به واکسیناسیون تعدادی از دانشجویان در خارج از کشور، در اسرع وقت نسبت به ارائه مدارک مثبته دال بر واکسیناسیون به وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، و دریافت رمزینه پاسخ سریع (QR code) اقدام نموده و نتیجه را به کارشناس رشته آموزشی خود اعلام نمایند.
اداره خدمات آموزشی دانشکده الهیات و معارف اسلامی

کارشناسی
کارشناسی ارشد
دکتری