نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

اعلام ظرفیت سهمیه فرصت مطالعاتی دانشجویان دکترای ورودی 96- سال 99

اعلام ظرفیت سهمیه فرصت مطالعاتی دانشجویان دکترای ورودی 96- سال 99


بازگشت به نامه شماره ۶۲۲۶۹ مور خ ۱۴۰۰/۳/۲۴ در ارتباط با معرفی دانشجویان دوره دکتری ورودی ۹۶ که به دلیل شرایط ناشی از پاندمی کرونا موفق به اعزام جهت استفاده از فرصت مطالعاتی خارج از کشور در زمان مقرر نگردیدند، به استحضار می‌رساند با بررسی به عمل آمده نظر به اینکه تعدادی سهمیه از سال گذشته به قوت خود باقی است، خواهشمند است دستور اقدام لازم مبنی بر معرفی واجدین شرایط (دارای حذف ترم بدون احتساب در سنوات) یا خروج از کشورحداکثر تا پایان ترم ۸ (در صورت اخذ ویزا) با تسهیلات دانشگاه تهران تا ۱۵ بهمن‌ماه ۱۴۰۰ صورت پذیرد. شایان ذکر است در صورت اعلام سهمیه جدید / ‏مازاد از سوی سازمان امور دانشجویان و موافقت دانشکدگان / ‏دانشکده‬‌ها در خصوص اختصاص سهمیه به دانشجویان ورودی ۹۶-۹۷ در قالب سهمیه ۱۴۰۰ این امکان برای دانشجویان نیز فراهم می‌باشد. ضمناً خواهشمند است به جهت عدم موازی کاری ضمن رعایت کلیه قوانین آموزشی، معرفی دانشجویان از طریق بین‌الملل واحدها صورت پذیرد.