نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

افزایش جریمه عدم انجام تعهد متقاضیان فرصت مطالعاتی خارج از کشور

افزایش جریمه عدم انجام تعهد متقاضیان فرصت مطالعاتی خارج از کشور


به اطلاع دانشجویان واجد شرایط و متقاضی گذراندن دوره فرصت مطالعاتی خارج از کشور می‌رساند در صورتی که پس از تکمیل کلیه مدارک و اخذ هزینه طبق سند تعهدی بعد از پایان دوره فرصت مطالعاتی به کشور مراجعت ننمایند و یا تعهدات خود را انجام ندهند مشمول پرداخت ۱۰ برابر مبلغ دریافتی از دانشگاه می‌باشند.

موضوع دریافت ۵ برابری خسارت در جلسه مورخ ۱۶/‏۱۱/‏۱۴۰۰‬ شورای بین الملل دانشگاه مطرح و به ۱۰ برابر دریافت جریمه افزایش یافته است. از این رو متقاضیان قبل از امضا تعهد دقیقاً مفاد سند تعهدی را ملاحظه نمایند. ضمناً دریافت جریمه فوق از زمان ابلاغ این نامه لازم الاجرا می باشد.

 

ارتباطات سند