نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

اقدام خودجوش دانشجویان دانشکده الهیات در روز زمین پاک

اقدام خودجوش دانشجویان دانشکده الهیات در روز زمین پاک


 

تعدادی از دانشجویان دانشکده الهیات در روز دوم مهر 98 در اقدام بسی زیبا دست به نظافت حیاط دانشکده زده و ته سیگارهای انتهای حیاط را جمع آوری کردند...

بدینوسیله از تمامی این دانشجویان عزیز صمیمانه قدردانی می شود