نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

امور بین‌الملل دانشکده الهیات دانشگاه تهران برگزار می کند: «اسلام‌پژوهی در دانشگاه‌های جهان اسلام»

امور بین‌الملل دانشکده الهیات دانشگاه تهران برگزار می کند: «اسلام‌پژوهی در دانشگاه‌های جهان اسلام»


امور بین‌الملل دانشکده الهیات دانشگاه تهران برگزار می کند:

«اسلام‌پژوهی در دانشگاه‌های جهان اسلام»

به میزبانی: شعیب احمد مالک (دانشگاه زاید)

با حضور:
ایرن هیوز (دانشگاه راچستر)
لین عفه نفعة فینا (دانشگاه شیکاگو)
سجاد رضوی (دانشگاه اگزتر)
سارا قدوائی (دانشگاه تورنتو)
محسن فیض بخش (دانشگاه تهران)
مجید دانشگر (دانشگاه فرایبورگ)

جمعه ۲۸ آذر ۱۳۹۹، ساعت ۱۸:۳۰ به وقت ایران

لینک شرکت در نشست:
https://www.youtube.com/watch?v=8BSmSXdMUXA&ab_channel=FEIISP

https://www.facebook.com/106070767751401/posts/225029632522180/