نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

انجمن های اسلامی

انجمن های اسلامی


انجمن اسلامی دانشجویان که بعد از انقلاب به «دفتر تحکیم وحدت» مشهور شد، نخستین بار در دهه ۱۳۲۰ خورشیدی در دانشگاه تهران  تأسیس شد. پس انقلاب 1357 در سال‌های ۱۳۵۹ تا ۱۳۶۱ انجمن‌های اسلامی دانشکده‌های گوناگون گرد هم آمده و «اتحادیه انجمن‌های اسلامی و سازمان‌های دانشجویی سراسر کشور» عنوان مرکز انجمن‌های اسلامی دانشجویان شکل گرفت.

انجمن اسلامی دانشکده الهیات و معارف اسلامی تحت سه عنوان زیر فعالیت می کنند :

  • انجمن اسلامی دانشجویان الهیات و معارف اسلامی
  • انجمن اسلامی دانشجویان مستقل
  • جامعه اسلامی دانشجویان