نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

اولین نشست از سلسله نشست‌های «الهیات و کشورها»

اولین نشست از سلسله نشست‌های «الهیات و کشورها»


اولین نشست از سلسله نشست‌های «الهیات و کشورها»:
ایران و مصرمروری بر تعاملات فکری و فرهنگی و اهتمام به سرنوشت امت اسلامی