نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

آیین نامه پذیرش دانشجویان بین الملل در دانشگاه تهران

آیین نامه پذیرش دانشجویان بین الملل در دانشگاه تهران


به استحضار می‌رساند طبق آئین نامه پذیرش دانشجویان بین‌الملل دانشگاه تهران مصوب ۲۴/‏۰۳/‏۱۴۰۰ شورای بین‌الملل و ۲۶/‏۰۴/‏۱۴۰۰‬ هیأت رئیسه دانشگاه تهران، پذیرش و جذب دانشجو در کلیه دانشکده‌ها و پردیس‌های خودگردان باید با توجه به شرایط و ضوابط مندرج در آئین نامه مذکور باشد و توسط اداره کل آموزش و معاونت بین‌الملل دانشگاه تأیید شود. نامه پذیرش نیز بعد از تأیید نهایی فقط توسط معاونت بین‌الملل صادر خواهد شد.

همچنین به پیوست آئین نامه پذیرش و جذب دانشجوی بین‌الملل برای اطلاع و بهره برداری ارسال می‌گردد