نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

بخشنامه استفاده از نخبگان دانشگاهی «در اجرای بند" الف " تبصره ماده 66 الحاقی قانون وظیفه عمومی» - معاونت برنامه ریزی و توسعه منابع وزارت آموزش و پروش

بخشنامه استفاده از نخبگان دانشگاهی «در اجرای بند" الف " تبصره ماده 66 الحاقی قانون وظیفه عمومی» - معاونت برنامه ریزی و توسعه منابع وزارت آموزش و پروش


نامه شماره ۷۱۰/۵۶۸۳۶ مورخ ۱۳۹۹/۰۴/۲۲ مدیر کل محترم امور اداری و تشکیلات وزارت آموزش و پرورش با موضوع: استفاده از توانایی و دانش نخبگان در سطح کارشناسی ارشد و در اجرای بند "الف" تبصره ماده ۶۶ الحاقی قانون خدمت وظیفه عمومی، ماده ۳۳ قانون احکام دائمی برنامه توسعه کشور و با عنایت به مجوز شماره ۲۲۱۳/۱/۲۳۸/۶ مورخ ۱۳۹۶/۱۱/۰۷ ستاد کل نیروهای مسلح، وزارت آموزش و پرورش در نظر دارد از بین فارغ التحصیلان دوره تحصیلات تکمیلی دانشگاه، تعداد ۴ نفر از مشمولین وظیفه عمومی را با صدور امریه سربازی در حوزه ستادی این وزارتخانه به عنوان سرباز امریه به کارگیری نماید. لذا خواهشمند است دستور فرمایند موضوع به نحو مقتضی اطلاع رسانی لازم به فارغ التحصیلان و مشمولین وظیفه عمومی و متقاضی انجام خدمت دوره ضرورت به عمل آید.