نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

بخشنامه صدور کارنامه انگلیسی

بخشنامه صدور کارنامه انگلیسی


شرایط صدور کارنامه انگلیسی :

- صدور کارنامه انگلیسی مربوط به دانشجویان شاغل به تحصیل در پردیس / ‏دانشکده انجام و جهت ممهور شده به مهر و پست از طریق دانشگاه به اداره کل خدمات آموزشی (سرکار خانم هدی جیلانی طبقه سوم اتاق ۳۰۳ و تلفن داخلی ۳۰۹) مراجعه نمایند. لازم به ذکر است امر فوق در خصوص کارنامه‌های رسمی اعمال می‌گردد.

- صدور کارنامه انگلیسی جهت دانش آموختگان صرفاً توسط اداره کل خدمات آموزشی اقدام می‌گردد و پردیس / دانشکده‌ها مجاز به ارائه کارنامه نمی‌باشند.

- دانش اموختگان می‌بایست در سیستم جامع آموزش منوی پیشخوان خدمت درخواست خود را ثبت نمایند. و از مراجعه حضوری به اداره کل خودداری نمایند.

-براساس مصوبه هیأت محترم رئیسه دانشگاه، هزینه صدور کارنامه رسمی ۲۰,۰۰۰ تومان و کارنامه غیر رسمی ۱۰,۰۰۰ تومان می‌باشد. هزینه پست در شهر تهران ۹,۰۰۰ تومان و شهرستان ۱۶,۰۰۰ تومان است. دانشجویانی که از دانشکده کارنامه دریافت می‌کنند حتماً باید فیش واریزی به حساب اداره را همراه کارنامه انگلیسی به مسئول اداره کل تحویل دهند. هزینه پست فقط شامل دانش اموختگانی می‌گردد که دانشنامه دریافت نموده‌اند و یا درخواست کارنامه غیررسمی را دارند.

(واریز از طریق شعب بانک ملت به شماره حساب ۵۲۲۵۵۵۷۶۹۰ به نام معاونت آموزشی دانشگاه)

-متقاضیان محترم باید در زمان درخواست، بازه زمانی پست و ارسال کارنامه را در نظر بگیرند. دانشگاه هیچ تعهدی نسبت به برنامه ریزی شخصی یا اتمام مهلت ثبت نام در دانشگاه‌های دیگر ندارد.

-دانش آموختگان باید هنگام ثبت آدرس و همچنین انتخاب نوع کارنامه دقت نمایند. در صورت برگشت کارنامه یا اشتباه بودن نوع کارنامه مسئولیت آن بر عهده متقاضی می‌باشد.استرداد وجه نیز به هیچ عنوان امکان پذیر نمی‌باشد.

-دانش آموختگانی که در سامانه درخواست کارنامه ثبت می‌کنند موظف هستند قبل از ارسال درخواست به کارشناس، پیشنویس کارنامه را به دقت مشاهده نمایند و در صورت وجود هرگونه اشتباه درمتن کارنامه در گردش درخواست برای کارشناس مربوطه پیغام بگذارند. با توجه به مشاهده کارنامه قبل از ثبت درخواست، هیچ گونه اعتراضی از جانب متقاضی پس از صدور، پذیرفته نیست و مسئولیت آن بر عهده متقاضی است. جهت تغییر عناوین رشته‌ها مکاتبه توسط دانشکده با دفتر برنامه ریزی دانشگاه ضروریست و خارج از حیطه دسترسی این اداره می‌باشد.

- در صورتیکه که متقاضی تمایل به پست سایر مدارک از جمله دانشنامه ترجمه شده همراه با پاکت کارنامه را دارد، می‌بایست مدارک را پس از ارسال درخواست به دفتر صدور مدارک مستقر در اداره کل خدمات آموزشی طبقه اول جناب آقای بابایی ۱۰۶ و شماره تلفن ۱۱۴ مراجعه نمایند.

- درخصوص دانشجویان انصرافی یا محروم و افرادی که براساس مصوبه شورای عالی برنامه ریزی حائز شرایط دریافت دانشنامه نیستند، و دانش آموختگان قبل از سال ۱۳۷۴ بدلیل نقص اطلاعات آموزشی ثبت شده در سیستم جامع آموزش، کارنامه انگلیسی صادر نمی‌گردد.