نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

بخشنامه پذیرش دانشجو درمقطع کارشناسی ارشد بدون شرکت در آزمون/ویژه سهمیه استعدادهای درخشان برای سال تحصیلی 1400-1399

بخشنامه پذیرش دانشجو درمقطع کارشناسی ارشد بدون شرکت در آزمون/ویژه سهمیه استعدادهای درخشان برای سال تحصیلی 1400-1399


دانشگاه تهران در اجرای سیاست‌های هدایت و حمایت از دانشجویان برتر و ارائه تسهیلات به آنان برای ورود به دوره کارشناسی ارشد، به استناد آئین نامه شورای هدایت استعداد درخشان وزارت علوم، تحقیقات و فناوری و مصوبه شورای آموزشی دانشگاه برای سال تحصیلی ۱۴۰۰-۹۹، از بین دانشجویان ۱۵ % برتر مقطع کارشناسی دانشگاه تهران و ۱۵% برتر از دانشگا ههای سطح یک و دو دانشجو می‌پذیرد. دانشکده‌هایی که در دوره کارشناسی دانشجو نمی‌پذیرند می‌توانند از رتبه های برتر دانشکده های دیگر و همچنین رتبه‌های یک تا سه دانشگاه‌های سطح یک و دو پذیرش نمایند. لازم به ذکر است در صورت انصراف یا عدم تقاضا از دانشجویان ۱۵% برتر و یا به دلیل عدم تکمیل ظرفیت رشته درکارشناسی ارشد پردیس / ‏‬ دانشکده مجاز است از دانشجویان ۲۵% برتر پذیرش نماید. لذا ضمن ارسال شیوه نامه پذیرش به همراه کار برگ‌ها و فرم پرتال سازمان سنجش، ضروری است به نحو مقتضی به دانشجویان ذینفع نیز اطلاع رسانی گردد تا به منظور کسب اطلاعات بیشتر و مشاهده شرایط پذیرش، به سایت معاونت آموزشی دانشگاه تهران ( academics.ut.ac.ir ) مراجعه نمایند. پردیس / دانشکده‌ها نیز موظفند با رعایت مفاد مندرج در اطلاعیه و اجرای دقیق آئین نامه، اسامی حائزین شرایط را در کار برگ‌های مربوط (پیوست) درج وبا امضای مدیر محترم گروه آموزشی ذیربط و معاون محترم آموزشی پردیس / دانشکده طی نامه رسمی حداکثر تا تاریخ ۳۰/‏۰۸/‏۱۳۹۸‬ به دفتر استعدادهای درخشان دانشگاه ارسال نمایند. کلیه متقاضیان، از تاریخ ۰۱/‏۰۸/‏۱۳۹۸‬ لغایت تا ۲۰/‏۰۸/‏۱۳۹۸‬ ‬ فرصت دارند به سامانه جامع آموزش (ems.ut.ac.ir) مراجعه و نسبت به ثبت تقاضا و بارگذاری فرم پرتال سازمان سنجش اقدام نمایند. شایان ذکر است متقاضیان سایر دانشگاه‌ها (سطح یک و دو ) علاوه بر ثبت تقاضا و بارگذاری فرم پرتال سازمان سنجش ملزم به بارگذاری گواهی معدل / رتبه (فرم پیوست) اخذ شده از دانشگاه محل تحصیل و پرداخت مبلغ ۰۰۰/‏۰۰۰/‏۱‬ ریال از طریق درگاه الکترونیکی می‌باشند. شایان ذکر است بر اساس مصوبه شورای آموزشی دانشگاه، فقط دانشجویانی می‌توانند از مزایای این آئین نامه استفاده کنند که علاوه بر دارا بودن کلیه شرایط مذکور، نمرات دروس بی اثر شده مجدداً در میانگین نمرات (تا پایان شش نیمسال دانشجو) اثر داده شده و برتری دانشجو تعیین گردد.

یادآوری می‌گردد پذیرش قطعی منوط به تأیید دفتر استعدادهای درخشان دانشگاه و تأیید صلاحیت عمومی خواهد بود.

کاربرگهای 99

فرم گواهی معدل (مربوط به دانشجویان سایر دانشگاهها1400-1399)

فرم تقاضای سهمیه استعدادهای درخشان ارشد ناپیوسته سال 1400-99

آگهی و شیوه  نامه پذیرش بدون آزمون استعدادهای درخشان در دوره کارشناسی ارشد سال 1400-1399