نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

برنامه رادیویی " در جستجوی معنا" با حضور دکتر علیزمانی استاد دانشکده الهیات دانشگاه تهران

برنامه رادیویی " در جستجوی معنا" با حضور دکتر علیزمانی استاد دانشکده الهیات دانشگاه تهران


برنامه رادیویی " در جستجوی معنا" با حضور دکتر علیزمانی استاد دانشکده الهیات دانشگاه تهران

https://rasanews.ir/002kc2

 farsnews.ir/news/13990402000935

 

«در جستجوی معنا» دوشنبه هر هفته در رادیو فرهنگ
برنامه رادیویی «در جستجوی معنا» با موضوع «عشق، تنهایی و معنای زندگی» با حضور امیرعباس علیزمانی دوشنبه ها ساعت 21 از رادیو فرهنگ پخش خواهد شد.