نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

برنامه هفتگی دروس ارائه شده در نیمسال اول سال تحصیلی 1400-1399

برنامه هفتگی دروس ارائه شده در نیمسال اول سال تحصیلی 1400-1399


برنامه هفتگی دروس ارائه شده در نیمسال اول سال تحصیلی 1400-1399

تاریخ علم

فقه شافعی

فقه و مبانی حقوق اسلامی

تاریخ و تمدن ملل اسلامی

علوم قرآن و حدیث

ادیان و عرفان

فلسفه دین

فلسفه و کلام اسلامی

عنوان رشته

 

کارشناسی

کارشناسی

کارشناسی

کارشناسی

کارشناسی

 

کارشناسی

دروس ارائه شده

کارشناسی ارشد

کارشناسی ارشد

کارشناسی ارشد

کارشناسی ارشد

کارشناسی ارشد-علوم قرآن
کارشناسی ارشد-نهج البلاغه

کارشناسی ارشد

کارشناسی ارشد

کارشناسی ارشد

 

دکتری

دکتری

دکتری

دکتری

دکتری

دکتری

دکتری

لیست ساعات ارائه شده دروس تربیت بدنی و ورزش (1)